• Uppdaterad

Om man arbetar med teamsuppgifter har man tillgång till biblioteket "Kursmaterial" som ser ut som en mapp bland Filer i ett team. De filer som läggs i den mappen motsvarar de filer som läggs som "Instruktioner" i Haldoruppgifter. 

Teamsuppgifter syns i Haldor (om man kopplat på den modulen), och man kan koppla på bedömningskriterier och kommunicera bedömning via dessa till vårdnadshavare och elever (samt instruktioner till vårdnadshavare) - men fortsätta arbetet med själva uppgiften i teams precis som tidigare. 

Om man ska arbeta med Haldoruppgifter/Planering så kan man i en övergång (framöver kommer filerna att ligga i uppgiften/planeringen när man kopierar den och inte kräva någon mer handpåläggning) vilja ha över material som ligger bland Kursmaterial till Haldor - men den mappen är i dag inte synlig från Haldor Education. Men det finns minst fyra olika möjligheter att få över dem.:

1. Gå in i mappen "Kursmaterial" och välj "Synkronisera". Du kan sedan ladda sedan upp i Haldoruppgift (steg 20-22). Motsvarande för planeringar. 

2. Ladda ner dem till din OneDrive eller till annan mapp på datorn (ex Hämtningar) och ladda sedan upp i Haldoruppgift (steg 20-22). Motsvarande för planeringar. 

3. Gå in via teams i mappen "Kursmaterial", klicka på de tre prickarna till höger och kopiera eller flytta det material du önskar få synligt i Haldor (till exempelvis till Dokument eller General), ladda sedan upp i Haldoruppgift (steg 20-22). Motsvarande för planeringar. 

4. Fråga Skoladmin om ni bör skapa ett digitalt "Materialrum" i form av ett team som enbart innehåller lärare (alla eller ett ämne eller...) och koppla det till Haldor. Ladda över filerna dit och hämta dem därifrån.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?