Förskolepersonal - Skapa Mall för planering

  • Uppdaterad

Notera: Det finns även videoinstruktioner i Haldor Akademin.

Om man önskar en gemensam mall för sig själv, för avdelningen, förskolan eller huvudmannen. 

1. Säkerställ att du har roll som lärare och är ägare av en till Haldor ansluten undervisningsgrupp (annars behöver du ansluta en grupp, behöver inte finnas några barn i den). 

2. Skapa din mallplanering.

3. Gör rutiner för att personal som ska nyttja mallen söker upp den (övre högra hörnet) och kopierar den. De kan även stjärnmärka den som bokmärke.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?