Förskolepersonal - Skapa planering

 • Uppdaterad

 Med planeringar kan ni synliggöra olika moment för både kollegor, men också vårdnadshavare. På så vis blir Haldor Education ett verktyg för er som förskolepersonal där ni kan informera både varandra, men också barnens vårdnadshavare.

 

1. Klicka på Planeringar i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. Klicka på Skapa som du hittar uppe till höger.

mceclip1.png

3. Välj grupper.

mceclip0.png

4. Välj grupp/avdelning/förskola (beroende på din kommuns uppdelning) som ska ha planeringen. Gör detta genom att markera en eller flera grupper.

 

5. Genom att klicka på plusset fälls en meny ut, som visar alla elever i aktuell grupp. Här kan du välja att bara publicera din planering för några av barnen i aktuell grupp.

mceclip4.png

 

6. Markera den/de Grupper som du vill publicera en planering för.

7. Ange:

 • Start- och slutdatum.
 • Titel.

 

8. Välj vilka mål som ni ska arbeta utifrån. Klicka på plustecknet för att se målen och välja dessa.

mceclip8.png

9. Utvärdering och analys är till för dig som pedagog. Det som du skriver i detta fält syns bara för er pedagoger (vårdnadshavare ser alltså inte detta). Troligtvis fyller du inte i detta fält nu utan är något som du återkommer till i samband med att ni jobbar med planeringen. Notera att fältet blir synligt även för pedagoger som kopierar planeringen - skriv inga personuppgifter här.

mceclip0.png

 

10. Så här jobbar vi vidare är till för dig som pedagog. Det som du skriver i detta fält syns bara för er pedagoger (vårdnadshavare ser alltså inte detta). Troligtvis fyller du inte i detta fält nu utan är något som du återkommer till i samband med att ni jobbar med planeringen/slutfört arbetet med planeringen. Notera att fältet blir synligt även för pedagoger som kopierar planeringen - skriv inga personuppgifter här.

mceclip1.png

 

11. Under Extra anpassningar visas de anpassningar som finns för eleverna i den grupp som planeringen skapats för. Du kan läsa extra anpassningen genom att klicka på något av korten.

 

12. Klicka i Textfältet för att  börja lägga till innehåll. 

mceclip0.png

13. I Textfältet hittar du/fyller du i

 • A) Innehållsikon - visar vilken innehållstyp du arbetar med
 • B) Skriv rubrik - Lägg till en rubrik för textfältet. Detta fält kan lämnas tomt. 
 • C) Soptunnan - tar bort hela textfältet och all information som du skrivit/lagt in i det.
 • D) Pilarna - flytta textfältet upp eller ned (krävs att det finns mer än ett fält tillagt)
 • E) Innehåll - Skriv dina instruktioner/information.

mceclip1.png

14. Lägga in bilder i textfältet.

Följ stegen i denna länk för att bädda in bilder

https://support.haldor.se/hc/articles/11010750320924-%C3%84ndra-storlek-p%C3%A5-bild-i-uppgift-planering-och-inl%C3%A4gg

 

15. KlickaLägg till Innehåll

mceclip2.png

16.  Under Lägg till innehåll har du möjlighet att lägga till det material som eleverna behöver under arbetet med planeringen. 

 • A) Textfält - textinstruktioner, här kan du även bädda in bilder och videoklipp
 • B) Länkar - till resurser utanför Haldor och Teams
 • C) Filer 
 • E) Skolon - Koppla resurser från Skolon direkt till planeringen. Kräver en inloggning till Skolon. Visas inte funktionen är den inte aktiverad för din skola/kommun.

 

17. Avsluta formuläret genom att välja något av följande alternativ:

 • Publicera - Planeringen publiceras för dina elever
 • Spara utkast - Planeringen är bara synlig för dig
 • Avbryt - Inget av det som du gjort sparas.

mceclip8.png

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?