Personal - skapa mall för planering eller uppgift

  • Uppdaterad

Om man önskar en gemensam mall för sig själv, för arbetslaget/avdelningen, skolan/förskolan, skolformen eller huvudmannen. 

1. Säkerställ att du har roll som lärare och är ägare av en till Haldor ansluten undervisningsgrupp (annars behöver du ansluta en grupp, behöver inte finnas några barn i den). 

2. Skapa din mallplanering (skola), mallplanering (förskola) eller mallplanering (uppgift)

3. Gör rutiner för att personal som ska nyttja mallen söker upp den (övre högra hörnet) och kopierar den. De kan även stjärnmärka den som bokmärke.

Notera: Det finns även videoinstruktioner i Haldor Akademin.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?