Skoladministratör - Rollhantering

  • Uppdaterad

 

Som skoladministratör kan du hantera dina kollegors roller i Haldor. 

1. Klicka i Sök som du hittar högst upp till höger i Haldor.
mceclip0.png

2. Sök efter den kollega där du vill lägga till en roll.

Hittar du inte kollegan som du söker efter? Kollegan måste ha loggat in i Haldor minst en gång för att du ska kunna hitta igen hen.

3. Under Personal, klicka på den kollega där du vill lägga till en roll.
mceclip1.png

4. KlickaRoller
mceclip2.png

5. Markera/avmarkera den/de roller som kollegan ska ha/inte ska ha

  • Mentor - Användaren får möjlighet att koppla mentorsgrupper till Haldor.
  • Specialpedagog - Användaren får möjlighet att skapa Extra anpassningar.
  • Läroplansadministratör - Användaren får möjlighet att skapa egna läroplaner.
  • Konversationsadministratör - Användaren kan ta del av meddelanden som flaggats som Olämpligt av mentorer/elever/vårdnadshavare.
  • Skolledare.
  • sms-administratör

mceclip0.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?