Skoladministratör - Rollhantering

  • Uppdaterad

 

Som skoladministratör kan du hantera dina kollegors roller i Haldor. 

1. Klicka i Sök som du hittar högst upp till höger i Haldor.
mceclip0.png

2. Sök efter den kollega där du vill lägga till en roll.

Hittar du inte kollegan som du söker efter? Kollegan måste ha loggat in i Haldor minst en gång för att du ska kunna hitta igen hen.

3. Under Personal, klicka på den kollega där du vill lägga till en roll.
mceclip1.png

4. KlickaRoller
mceclip2.png

5. Markera/avmarkera den/de roller som kollegan ska ha/inte ska ha. Nedan en övergripande beskrivning, här hittar du en mer detaljerad beskrivning av olika roller i Haldor Education.

  • Mentor - Användaren erhåller mentorsfunktionalitet inkl möjlighet att koppla mentorsgrupper till Haldor.
  • Specialpedagog - Användaren får möjlighet att hantera mallar för och skapa Extra anpassningar.
  • Läroplansadministratör - Användaren får möjlighet att skapa egna läroplaner.
  • Konversationsadministratör - Användaren kan ta del av meddelanden som flaggats som Olämpligt av mentorer/elever/vårdnadshavare.
  • Skolledare - Användaren kan göra utskick/inlägg till hela skolan.
  • sms-administratör
  • Övergripande läsrättighet - Användaren får möjlighet att läsa samtliga elevers elevkort.
  • Övrig personal - Användaren har inga rättigheter i Haldor, men gör användaren sökbar så skoladmin kan tilldela andra roller (och därmed rättigheter). 

mceclip0.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?