Beskrivning av roller i Haldor

 • Uppdaterad

Behörigheter i Haldor styrs av vilken roll man tilldelats men till viss del även av vem som är ägare (respektive medlem för elev/studerande/barn) i en M365-grupp. Film som förklarar roll och rättigheter.

 

De roller som finns i dagsläget är (klickbara) - och är tänkta till:

 • Lärare
  • Skola - för planering, genomförande och uppföljning av undervisning utifrån ämne/grupp
  • Förskola - för planering, genomförande och uppföljning av undervisning utifrån mål/grupp
 • Mentor
  • Skola - för överblick av elevs hela skolsituation i samtliga ämnen, utvecklingssamtal
  • Förskola - för överblick av barnet, utvecklingssamtal
 • Elev - barn/elev/studerande
 • Skoladministratör - kan se mycket i Haldor Education och göra inställningar
 • Specialpedagog - för att hantera Extra Anpassningar (elever, mallar)
 • Läroplansadministratör - skapar egna läroplaner på huvudmannanivå
 • Konversationsadministratöradministrerar meddelanden som anmäls som olämpliga
 • Skolledare - för att skapa inlägg för hela eller delar av skolan (elever, vårdnadshavare, personal)
 • Verksamhetschef - för att skapa utskick till en eller flera skolor (elever, vårdnadshavare, personal)
 • SMS-administratör - hantera sms-funktionalitet
 • Övergripande läsrättighet
  • Skola - överblick över enskild elev, planeringar, uppgifter
  • Förskola - överblick över barn, planeringar, uppgifter
 • Övrig personal - en roll för att synkronisera in personal i Haldor, saknar rättigheter. 
 • Systemadministratör - en roll för att se och tilldela roller, styra centrala inställningar (tilldelas särskilt)

Följande funktioner/knappar i Haldor har respektive roll tillgång till. 

Lärare - skola

 • Hem
 • Händelser
 • Meddelanden
 • Möten
 • Inlägg
 • Bokmärken
 • Planeringar
 • Uppgifter
 • Schema
 • Omdömen
  • Som ämneslärare tilldelar du Extra anpassningar via omdömesfunktionen 
  • Tilldela Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
  • Ta bort Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
 • Grupper

Lärare - förskola

 • Hem
 • Händelser
 • Meddelanden
 • Möten
 • Inlägg
 • Bokmärken
 • Planeringar
 • Grupper

Mentor - skola

 • Utvecklingssamtal
 • Översikt
  • Elevkort
   • För alla dina mentorslever
   • Du når:
    • Bedömningar
    • Omdömen
    • Schema
    • Närvaro
    • Extra anpassningar
     • Tilldela Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
     • Ta bort Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
    • Dokumentation (Filer)
    • Möten
    • Detaljer (kontaktuppgifter)

Mentor - förskola

 • Utvecklingssamtal
 • Översikt
  • Elevkort
   • För alla dina mentorsbarn
   • Du når:
    • Mål (Planeringar, Dokumentationer)
    • Extra anpassningar
     • Tilldela Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
     • Ta bort Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
    • Dokumentation (Filer)
    • Möten
    • Detaljer (kontaktuppgifter)

Elev

 • Hem
 • Händelser
 • Meddelanden
 • Möten
 • Inlägg
 • Bokmärken
 • Planeringar
 • Uppgifter
 • Schema
 • Utvecklingsöversikt
 • Grupper

Skoladministratör

 • Formulärmallar
 • Frånvaro
 • Orapporterade lektioner
 • Admin
 • Inlägg
  • som skoladministratör ser du alla inlägg riktade till alla grupper på skolan.
  • skapa till skolans alla mentorsgrupper, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.
 • Elevkort
  • Som skoladministratör kan du gå in på alla elevers elevkort. Detta görs via Haldors sökfunktion. 
   • I elevkortet ser du samma sak som mentor ser (ovan)
 • Grupper
  • Alla grupper i skolan

Specialpedagog

 • Extra anpassningar
 • Elevkort
  • Som specialpedagog kan du gå in på alla elevers elevkort. Detta görs via Haldors sökfunktion. Du når:
   • Schema (skola)
   • Närvaro (skola)
   • Extra anpassningar
    • Skapa mallar för Extra anpassningar som lärare, mentorer och skoladministratör kan använda vid tilldelning 
    • Tilldela Extra anpassningar till alla elever på skolan (enskild tilldelning)
    • Ta bort Extra anpassningar för alla elever på skolan
    • Hantera borttagna Extra anpassningar

Läroplansadministratör

Konversationsadministratör

 • Rapporterade meddelanden

Skolledare

 • Inlägg
  • som skolledare ser du alla inlägg riktade till alla grupper på skolan.
  • skapa inlägg till skolans alla mentorsgrupper, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.

Verksamhetschef

 • Utskick
  • som verksamhetschef ser du alla utskick riktade till alla grupper på den skola som du är inne på.
  • skapa utskick till alla mentorsgrupper på skolorna i din kommun, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.

Sms-Administratör

 • Sms
  • Som sms-administratör så har du möjlighet att skicka sms till elever på den skola där du är satt som sms-administratör

Övergripande läsrättighet - skola

 • Elevkort
  • Med Övergripande läsrättighet kan du läsa (men inte ändra) information om skolans elever. Använd Haldors sökfunktion för att komma till elevernas elevkort. I elevkortet får du information om:
   • Bedömningar
   • Omdömen
   • Schema
   • Närvaro
   • Extra anpassningar
   • Möten
   • Dokumentation
   • Detaljer
  • Du kan även söka efter publicerade planeringar och uppgifter.

Övergripande läsrättighet - förskola

 • Barnkort
  • Med Övergripande läsrättighet kan du läsa (men inte ändra) information om förskolans barn. Använd Haldors sökfunktion uppe till höger. I barnkortet får du information om:
   • Mål
    • Planeringar
    • Förskoledokumentationer
   • Extra anpassningar
   • Möten
   • Dokumentation (Filer)
   • Detaljer 
  • Du kan även söka efter publicerade planeringar och uppgifter.

Övrig Personal:

 • Användare utan någon ytterligare behörighet till information i Haldor. Rollen gör att användaren blir sökbar på skolan och kan tilldelas andra roller av en Skoladministratör

Systemadministratör:

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?