Beskrivning av roller i Haldor

 • Uppdaterad

Behörigheter i Haldor styrs till viss del av vem som är ägare (respektive medlem för elev/studerande/barn) i en M365-grupp, dels av vilken roll man tilldelats.

De roller som finns i dagsläget är:

 • Lärare
 • Mentor
 • Elev 
 • Skoladministratör 
 • Specialpedagog 
 • Läroplansadministratör
 • Konversationsadministratör
 • Skolledare
 • Verksamhetschef
 • SMS-administratör
 • Övergripande läsrättighet
 • Övrig personal

Följande funktioner/knappar i Haldor har respektive roll tillgång till. 

Lärare

 • Hem
 • Händelser
 • Meddelanden
 • Möten
 • Inlägg
 • Bokmärken
 • Planeringar
 • Uppgifter
 • Schema
 • Omdömen
  • Som ämneslärare tilldelar du Extra anpassningar via omdömesfunktionen 
  • Tilldela Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
  • Ta bort Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
 • Grupper

Mentor

 • Utvecklingssamtal
 • Översikt
  • Elevkort
   • För alla dina mentorslever
   • Du når:
    • Bedömningar
    • Omdömen
    • Schema
    • Närvaro
    • Extra anpassningar
     • Tilldela Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
     • Ta bort Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
    • Möten
    • Detaljer

Elev

 • Hem
 • Händelser
 • Meddelanden
 • Möten
 • Inlägg
 • Bokmärken
 • Planeringar
 • Uppgifter
 • Schema
 • Utvecklingsöversikt
 • Grupper

Skoladministratör

 • Formulärmallar
 • Frånvaro
 • Orapporterade lektioner
 • Admin
 • Inlägg
  • som skoladministratör ser du alla inlägg riktade till alla grupper på skolan.
  • skapa till skolans alla mentorsgrupper, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.
 • Elevkort
  • Som skoladministratör kan du gå in på alla elevers elevkort. Detta görs via Haldors sökfunktion. Du når:
   • Bedömningar
   • Omdömen
   • Schema
   • Närvaro
   • Extra anpassningar
    • Tilldela Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
    • Ta bort Extra anpassningar i alla ämnen som eleven läser
   • Möten
   • Detaljer

Specialpedagog

 • Extra anpassningar
 • Elevkort
  • Som specialpedagog kan du gå in på alla elevers elevkort. Detta görs via Haldors sökfunktion. Du når:
   • Schema
   • Närvaro
   • Extra anpassningar
    • Skapa mallar för Extra anpassningar som lärare, mentorer och skoladministratör kan använda vid tilldelning 
    • Tilldela Extra anpassningar till alla elever på skolan (enskild tilldelning)
    • Ta bort Extra anpassningar för alla elever på skolan
    • Hantera borttagna Extra anpassningar

Läroplansadministratör

Konversationsadministratör

 • Rapporterade meddelanden

Skolledare

 • Inlägg
  • som skolledare ser du alla inlägg riktade till alla grupper på skolan.
  • skapa inlägg till skolans alla mentorsgrupper, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.

Verksamhetschef

 • Utskick
  • som verksamhetschef ser du alla utskick riktade till alla grupper på den skola som du är inne på.
  • skapa utskick till alla mentorsgrupper på skolorna i din kommun, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.

Sms-Administratör

 • Sms
  • Som sms-administratör så har du möjlighet att skicka sms till elever på den skola där du är satt som sms-administratör

Övergripande läsrättighet

 • Elevkort
  • Med Övergripande läsrättighet kan du läsa information om skolans elever. Använd Haldors sökfunktion för att komma till elevernas elevkort. I elevkortet får du information om:
   • Bedömningar
   • Omdömen
   • Schema
   • Närvaro
   • Extra anpassningar
   • Möten
   • Detaljer
  • Du kan även söka efter publicerade planeringar och uppgifter.

Övrig Personal:

 • Användare utan någon ytterligare behörighet till information i Haldor. Rollen gör att användaren blir sökbar på skolan och kan tilldelas andra roller av en Skoladministratör.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?