Beskrivning av roller i Haldor

 • Uppdaterad

Följande funktioner/knappar i Haldor har varje roll tillgång till. 

Lärare

 • Hem
 • Händelser
 • Meddelanden
 • Möten
 • Inlägg
 • Bokmärken
 • Planeringar
 • Uppgifter
 • Schema
 • Omdömen
 • Grupper

Mentor

 • Utvecklingssamtal
 • Översikt
  • Elevkort
   • För alla dina mentorslever

Elev

 • Hem
 • Händelser
 • Meddelanden
 • Möten
 • Inlägg
 • Bokmärken
 • Planeringar
 • Uppgifter
 • Schema
 • Utvecklingsöversikt
 • Grupper

Skoladministratör

 • Formulärmallar
 • Frånvaro
 • Orapporterade lektioner
 • Admin
 • Inlägg
  • som skoladministratör ser du alla inlägg riktade till alla grupper på skolan.
  • skapa till skolans alla mentorsgrupper, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.
 • Elevkort
  • Som skoladministratör kan du gå in på alla elevers elevkort. Detta görs via Haldors sökfunktion. Du når:
   • Bedömningar
   • Omdömen
   • Schema
   • Närvaro
   • Extra anpassningar
   • Möten
   • Detaljer

Specialpedagog

 • Extra anpassningar
 • Elevkort
  • Som specialpedagog kan du gå in på alla elevers elevkort. Detta görs via Haldors sökfunktion. Du når:
   • Schema
   • Närvaro
   • Extra anpassningar

Läroplansadministratör

Konversationsadministratör

 • Rapporterade meddelanden

Skolledare

 • Inlägg
  • som skolledare ser du alla inlägg riktade till alla grupper på skolan.
  • skapa inlägg till skolans alla mentorsgrupper, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.

Verksamhetschef

 • Utskick
  • som verksamhetschef du alla utskick riktade till alla grupper på den skola som du är inne på.
  • skapa utskick till alla mentorsgrupper på skolorna i din kommun, samt de undervisningsgrupper du är ägare eller medlem i.

 

sms-Administratör

 • sms
  • Som sms-administratör så har du möjlighet att skicka sms till elever på den skola där du är satt som sms-administratör

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?