Lärare - Skapa planering

 • Uppdaterad

1. Klicka på Planeringar i vänstermenyn.

mceclip0.png 

2. Klicka på Skapa som du hittar uppe till höger.

mceclip0.png

 

3. Markera den/de Grupper som du vill publicera en planering för. Obs! Väljer du att skapa en planering för, exempelvis, tre grupper så kommer planeringen att kopieras och bli tre planeringar. Varje grupp får sin egen planering.

mceclip9.png

 

4. Ange:

 • A) Start- och slutdatum.
 • B) Titel.

mceclip10.png

5. Under Bedömning så har du möjlighet att lägga till flera bedömningar i din planering. Vill du inte lägga till en bedömning i planeringen så kan du hoppa över detta steg. Du kommer alltid att kunna ge feedback till en elev oavsett om du lägger till lärandemål eller bedömningskriterier.

 • A) + Lägg till mål. Här skapar du en egen matris utifrån de egna målen. 
 • B) + Lägg till bedömningskriterier. Här kan du välja att lägga till bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller. 

Du kan välja om du vill lägga både egna mål och bedömningskriterier eller bara egna mål eller bara Skolverkets bedömningskriterier. 

I denna guide kommer vi att gå igenom både hur du skapar ett eget mål  (punkt 6-8 i denna guide) och hur du lägger till bedömningskriterier (punkt 10-12 i denna guide)

mceclip0.png

6. Klicka på + Lägg till mål

 • A) I fältet Målbeskrivning anger du en beskrivning av målet. Du kan här ange vad det är som förväntas av eleven under perioden planeringen pågår.
 • B) + Lägg till steg - Här lägger du till bedömningsstegen i ditt mål. Du kan lägga till så många steg som du vill. 
 • C) Lägg till steg för ej uppnått - Markeras detta fält så läggs ett steg för "Ej uppnått" till i din matris. Du kan ändra texten från Ej uppnått till någonting annat. Du behöver lägga till steget ej uppnått för att kunna bedöma elevens uppvisade kunskap som "Ej godkänd". Läggs inte detta steg till markeras elevens uppvisade kunskap som lägst "Godkänd" i Haldors bedömningsöversikter. 

Under bilden nedan finns exempel på hur ett eget mål kan se ut. 

mceclip2.png

Exempel på egna mål

 • 4 steg mceclip6.png
 • 5 stegmceclip8.png
 • 5 steg
  mceclip9.png

7. Välj vad som ska synas och för vem genom att klicka på ögonen. Ett överstruket öga vid ett mål innebär att målet inte kommer att visas för användargruppen vars öga är överstruket.

Ett öppet öga innebär för

Elever

 • Målet kommer att visas för eleven när de går in på planeringen
 • Bedömningen av målet, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för eleven. 
  • när du gör en bedömning av ett mål så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Denna feedback visas alltid för en elev även om du har ett överstruket öga. Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Vårdnadshavare

 • Målet kommer att visas för vårdnadshavare när de går in på planeringen
 • Bedömningen av målet, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för vårdnadshavaren
  • när du gör en bedömning av ett mål så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Om du vill att vårdnadshavare ska se denna feedback låter du det nedre ögat Visa feedback för vårdnadshavare vara öppet.  Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Ett överstruket öga innebär följaktligen att målet eller bedömningen inte visas för den aktuella användargruppen som har ett överstruket öga. 

 

mceclip1.png

8. För att ditt mål ska bli kopplat till ett ämne behöver du även genomföra punkt 10-11 i denna guide. Ditt mål och eventuella bedömningar av målet kommer annars inte att ligga tillsammans med övriga bedömningar utförda i ditt ämne. 

9. Vill du skapa fler egna mål så klickar du på + Lägg till lärarbedömning och upprepar steg 5 och 6 i denna guide. 

mceclip0.png

10. Klicka+ Lägg till bedömningskriterie (A) för att lägga till bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller. I nedan exempel finns ett eget mål skapat, när bedömningskriterier läggs till i detta fall kommer målet att kopplas mot det ämne/kurs eller de ämnen/kurser som läggs till. Om du inte vill att ditt skapade mål ska vara kopplat till ett ämne/kurs. Välj istället Lägg till lärarbedömning (B)

mceclip9.png

 

11. Du behöver nu välja ifrån vilket ämne/kurs som du vill hämta bedömningskriterierna ifrån. Listan Gruppens ämnen/kurser (A) visas först. Här är alla ämnen kurser som finns tillagda på din grupp. Saknas ditt ämne/kurs kan du söka upp kursen via Sök ämne/kurs (B). 

mceclip3.png

 • A) Om ditt ämne/kurs finns under Gruppens ämnen/kurser, markerar du det och klickar på Lägg till som finns längst ned i listan. 

mceclip4.png

B) Om ditt ämne/kurs saknas. Klicka på 

 • B1) Sök ämne/kurs
 • B2) Sök efter ditt ämne/kurs. Tryck på Enter-tangenten för att genomföra sökningen.
 • B3) Får du många träffar på din sökning så kan du filtrera din sökning på skolform/skoltyp
 • B4) Markera ditt ämne/kurs
 • B5) Välj om du vill att ämnet/kursen ska läggas till i gruppen. Detta rekommenderas om du kommer att använda samma ämne/kurs vid fler tillfällen.
 • B6) Klicka på Lägg till

mceclip0.png

12. Ditt ämne/kurs läggs nu till och du kan välja de bedömningskriterier respektive betygskriterier som du vill använda i planeringen. Du måste inte välja några bedömningskriterier/betygskriterier utan kan hoppa över att markera dessa om du inte vill använda dem i din bedömning. 

 • A) Ovanför varje bedömningskriterie/betygskriterie finns en checkbox. Markeras denna, markeras alla meningar inom det aktuella bedömningskriteriet/betygskriteriet. 
 • B) Vill du bara ha en mening inom ett bedömningskriterie/betygskriterie, klickar du på checkboxen vid den aktuella meningen. 

mceclip7.png

 

12. Välj vad som ska synas och för vem genom att klicka på ögonen. Ett överstruket öga vid ett bedömningskriterie/betygskriterie, innebär att kriteriet inte kommer att visas för användargruppen vars öga är överstruket.

Ett öppet öga innebär för

Elever

 • Kriterierna kommer att visas för eleven när de går in på planeringen
 • Bedömningen av kriterierna, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för eleven. 
  • när du gör en bedömning av kriterierna så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Denna feedback visas alltid för en elev även om du har ett överstruket öga. Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Vårdnadshavare

 • Kriterierna kommer att visas för vårdnadshavare när de går in på planeringen
 • Bedömningen av kriterierna, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för vårdnadshavaren
  • när du gör en bedömning av kritierierna så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Om du vill att vårdnadshavare ska se denna feedback låter du det nedre ögat Visa feedback för vårdnadshavare vara öppet.  Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Ett överstruket öga innebär följaktligen att kriterierna eller bedömningen inte visas för den aktuella användargruppen som har ett överstruket öga. 

 

mceclip8.png

 

 

13.  Vill du lägga till flera ämnen/kurser så klicka på

 • A) + Lägg till bedömningskriterie - för att lägga till fler ämnen/kurser i den befintliga bedömningsmodulen
 • B) Lägg till lärarbedömning - för att lägga till ytterligare en bedömningsmodul. Då finns även möjligheten att skapa fler mål. 

mceclip10.png

 

14. Om du har lagt till ett ämne/kurs eller flera ämnen/kurser kommer dess syfte också att följa med in i planeringen. Syftet följer med per automatik om ämnet finns tillagt i planeringen, du kan dock välja om syftet ska synas för eleverna eller inte. Saknas syftet, gå till steg 10 i denna guide och lägg till ditt ämne. Du behöver inte välja några bedömningskriterier om det bara är syftet som du vill ha med i planeringen. 

mceclip11.png

 

15. Välj vilket Centralt innehåll som du vill arbeta med. Om du inte vill markera vilket Centralt innehåll som ni ska arbeta med kan du hoppa över detta steg.

 • A) Välj om du vill visa det centrala innehållet för elever
 • B) Markera de delar som ni ska arbeta med under planeringen.

mceclip12.png

 

16. Om det finns några Extra anpassningar i den elevgrupp som du skapar en planering för, visas dessa här. Du kan läsa extra anpassningen genom att klicka på den.

mceclip3.png

 

17. Lägg till innehåll. Klicka i Textfältet för att  börja lägga till innehåll. 

mceclip4.png

18. I Textfältet hittar du/fyller du i

 • A) Innehållsikon - visar vilken innehållstyp du arbetar med
 • B) Skriv rubrik - Lägg till en rubrik för textfältet. Detta fält kan lämnas tomt. 
 • C) Soptunnan - tar bort hela textfältet och all information som du skrivit/lagt in i det.
 • D) Pilarna - flytta textfältet upp eller ned (krävs att det finns mer än ett fält tillagt)
 • E) Innehåll - Skriv dina instruktioner/information.

mceclip5.png

19. Lägga in bilder i textfältet.

Följ stegen i denna länk för att bädda in bilder

https://support.haldor.se/hc/articles/11010750320924-%C3%84ndra-storlek-p%C3%A5-bild-i-uppgift-planering-och-inl%C3%A4gg

 

20. KlickaLägg till Innehåll

mceclip2.png

21.  Under Lägg till innehåll har du möjlighet att lägga till det material som eleverna behöver under arbetet med planeringen. 

 • A) Textfält - textinstruktioner, här kan du även bädda in bilder och videoklipp
 • B) Länkar - till resurser utanför Haldor och Teams
 • C) Filer 
 • D) Uppgifter - Skapa uppgifter eller koppla befintliga uppgifter till planeringen
 • E) Skolon - Koppla resurser från Skolon direkt till planeringen. Kräver en inloggning till Skolon. Visas inte funktionen är den inte aktiverad för din skola/kommun.

mceclip6.png

I denna instruktion ges ingen detaljerad genomgång om varje innehållstyp. En allmän instruktion samt Textfält som nämns ovan och Filer kommer att beröras i denna guide. För att läsa mer om hur du lägger till de andra innehållstyperna, klicka på en innehållstyp i listan ovan.

 

22. KlickaFiler

mceclip4.png

23. Ett nytt fönster öppnas där du ser filer från

 • A) Din OneDrive
 • B) Filer i dina kopplade grupper

mceclip5.png

24. Lägg till filer genom att

 • A) Markera de filer som du vill bifoga i din planering.
 • B) Välj Select när du har markerat de filer som du vill bifoga så läggs dessa till i planeringen.

mceclip6.png

25. Ett filblock läggs till, i detta visas

 • A) Innehållsikon - visar vilken innehållstyp du arbetar med
 • B) Skriv rubrik - Lägg till en rubrik för filblocket. Detta fält kan lämnas tomt. 
 • C) Soptunnan - tar bort filblocket och alla tillagda filer
 • D) Pilarna - flytta filblocket  upp eller ned (krävs att det finns mer än ett block tillagt)
 • E) Tillagd fil

mceclip7.png

26. När du har en eller flera filer, klicka på 

 • A) Soptunnan för att ta bort en fil.
 • B) Lägg till fil.

mceclip8.png

27. Avsluta formuläret genom att välja något av följande alternativ:

 • Publicera - Planeringen publiceras för dina elever.
 • Spara utkast - Planeringen är bara synlig för ägarna i undervisningsgruppen.
 • Avbryt - Inget av det som du gjort sparas.

mceclip7.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?