Lärare - Redigera planering (med inaktuell kurs- eller ämnesplan)

  • Uppdaterad

1. Klickaplaneringen som du vill redigera

mceclip0.png

2. Klicka Redigera som du hittar ute till höger under Verktyg

mceclip1.png

3. KlickaBedömning

mceclip1.png

4. Klicka på ditt ämne. Här visas:

  • A) Kursplaner som utgått
  • B) Den aktiva kursplanen

mceclip6.png

6. Klicka på den aktiva kursplanen (A) och markera de bedömningskriterier (B) som du vill använda i planeringen

mceclip1.png

7. Vill du se vilka bedömningskriterier du valde i den gamla kursplanen, kan du klicka på denna och se vilka bedömningskriterier som du tidigare valt. Du kan inte ta bort tidigare valda bedömningskriterier ifrån en kursplan som utgått. Vi kommer att göra en uppdatering som gör detta möjligt.

mceclip2.png

 

8. Gå sedan vidare och KlickaCentralt innehåll

mceclip3.png

9. Klicka på ditt ämne

mceclip4.png

10. Markera det centrala innehåll som du vill använda. Du kan inte välja bort Centralt innehåll som du valt kopplat till den tidigare kursplanen

mceclip5.png

11. När du har gjort dina justeringar KlickaSpara som du hittar längst ned i formuläret, för att publicera planeringen

mceclip6.png

12. I planeringen kommer nu bedömningskriterier från både den nya kursplanen (A) och den gamla (B) att finnas med. Tänk på att bara göra bedömningar av den nya kursplanen. Du kommer även att se Centralt innehåll två gånger.

mceclip6.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?