• Uppdaterad

Haldor Education är till stora delar en integrerad tjänst i er Microsoft-miljö. Det betyder att mycket av information och behörigheter hämtas från er Microsoft-miljö och återspeglas i Haldor Education, t.ex. vilka som är elever/lärare i en grupp.

 

Sökfunktionen - Eleven saknas i träfflistan

Detta fel kan uppstå om en synkroniseringstjänst för elever/personal inte används och eleven inte har loggat in i Haldor än. Så snart eleven har loggat in i Haldor för första gången så kommer de in i vår databas och blir då sökbar för lärare/mentor/specialpedagogen/administratör.

Eleven läggs även till i databasen om en lärare skapar en planering/uppgift där en elev är med i aktuell grupp.

Är eleverna nyligen tillagda så kan det även vara en liten fördröjning innan de är sökbara, även om de har loggat in.

 

Grupper - Elever saknas i undervisningsgrupp/mentorsgrupp

Kontrollera om eleven finns med i Teamet/Gruppen i er Microsoft-miljö. Elever är medlemmar, Lärare/Mentor är ägare

Eleven finns med i Teamet/O365-gruppen: började eleven i din undervisningsgrupp/mentorsgrupp nyligen kan det vara upp till en timmes fördröjning tills att eleven visas i gruppen. Detta beror på synkarna som går till Haldor, har det gått mer än en timme och eleven fortfarande inte visas inne i Haldor, prata med kontaktpersonen på din skola/kommun som sedan kontaktar Haldors support för vidare felsökning.

Eleven finns inte med i Teamet/O365-gruppen: Om din skola/kommun har synkar mot Teams, kontakta din kontaktperson som lyfter ärendet med er synkroniseringspartner. 

Har din skola/kommun inga synkar mot Teams lägger du till eleven manuellt i teamet. Eleven kommer då att synas inne i Haldor efter 1 timme. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?