Haldor – Opprette gruppeoppgave

 • Oppdatert
 1. Klikk på Oppgaver i venstremenyen.

 

 1. Klikk på Opprett gruppeoppgave.

 

 1. Velg Type oppgave.

 

 1. Velg gruppen du vil opprette en oppgave for. 

 

 1. Hvis du vil, kan du velge å koble oppgaven til en Plan.
 2. Fyll ut feltene:
 • A) Start og starttidspunkt – slutt og sluttidspunkt for oppgaven.
 • B) Tittel på oppgaven
 • C) Beskrivelse av hva elevene skal gjøre i oppgaven (instrukser for oppgaven)
 1. Under Ekstra tilpasninger vises de tilpasningene som foreligger for elevene i den gruppen planen er opprettet for.

 

 1. Hvis du vil legge ved en filklikker du på Velg filer.
 2. Du kommer nå til din OneDrive. Filene må være lagret i OneDrive for at du skal kunne legge dem ved.
 • A) Marker de filene du vil legge ved planen.
 • B) Velg Select når du har markert filene som du vil legge ved, så blir de lagt til i oppgaven.

 

 1. Velg filtyper 
 • A) Instruksjon – filen legges til som et dokument elevene kan laste ned
 • B) Maldokument – filen legges til på elevenes arbeidsområde. Elevene får hver sin kopi av dette dokumentet. Det er i dette de skriver innleveringsoppgaven.

 

 1. Under Kompetansemål legger du til de kompetansemålene som du vil at det skal arbeides med i oppgaven. Du foretar dine vurderinger etter kompetansemålene som du legger til her. 
 • A) Velg kompetansemål.
 • B) Skriv eventuelle presiseringer.
 • C) Hvis faget ditt mangler her, kan du velge Legg til fag/kurs og søke opp faget.

 

 1. Under Tilordne elever deler du inn elevene i grupper.
 • A) Har du tidligere opprettet grupper via funksjonen Basisgrupper, kan du velge dem under Velg basisgruppeLes mer om hvordan du oppretter basisgrupper.
 • B) Dele inn automatisk – velg Antall grupper eller Elever per gruppe og angi antallet ved hjelp av + (pluss) og - (minus). Velg deretter Generer, så opprettes grupper automatisk.
 • C) Opprette gruppene manuelt via Legg til gruppe. Under Velg gruppe ved siden av hver elev kan du deretter flytte inn elevene i de gruppene du oppretter. 
 1. Avslutt skjemaet ved å velge et av følgende alternativer:
 • A) Publiser – oppgaven publiseres for elevene dine.
 • B) Lagre utkast – oppgaven vises bare for deg.
 • C) Avbryt – ikke noe av det du har gjort, blir lagret.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?