Personal - Skicka meddelande till elev via planering eller uppgift

  • Uppdaterad

1. Navigera dig till den Planering eller Uppgift där du vill kommunicera ifrån.

2. Skrolla ner till dina elevers bedömningsöversikt.

3. Klicka på ikonen (pratbubblan) till höger om den elev du vill kommunicera med.

4. Skriv ditt meddelande och skicka genom att klicka på Enter-tangenten. 

5. Ditt meddelande blir nu knutet till den uppgift eller planering du skickade från. Du och eleven kan fortsätta kommunikationen via uppgift/planeringssidan eller under Meddelanden.

6. Kommunicerar du eller eleven via Meddelanden så finns en länk som tar er till den aktuella uppgiften/planeringen.  

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?