Personal - Anmäla ett meddelande

  • Uppdaterad

I en pågående konversation så har alla användare som deltar i konversationen möjlighet att anmäla ett meddelande som olämpligt. Denna funktion finns för att snabbt kunna dölja ett meddelande och rapportera händelsen till en högre instans. Ett rapporterat meddelande hamnar hos en användare med rollen "Konversationsadministratör" i Haldor.

 

1. Klicka på meddelanden i vänstermenyn

2. Klicka på den konversation där du vill anmäla ett meddelande

3. Klicka på 

  • A) Ellipsen 
  • B) Anmäl meddelandet

 

mceclip1.png

4. Fyll i/Klicka på

  • A) Ange en orsak till anmälan
  • B) Klicka på Anmäl meddelandet.

mceclip3.png

 

5. Meddelandet anmäls och döljs i konversationen. Du får först upp följande information. Klicka på Okay

mceclip4.png

 

6. Meddelandet är nu dolt. En Konversationsadministratör kan nu läsa meddelandet och anledningen till anmälan. Utifrån detta kan beslut tas om meddelandet ska tas bort permanent eller bli återaktiverat.

mceclip5.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?