Lärare - se elevs Extra Anpassning

  • Uppdaterad

Genom att lägga till ett ämne - "Bedömningskriterie" i en planering eller uppgift så ser du alla elever som har tilldelats en Extra Anpassning i det ämnet. Om man arbetar med kategorier av extra anpassningar samlas eleverna under de kategorier man valt (ett klick i rutan visar detaljer för respektive elev)

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?