Lärare - Lägg till eller ta bort ämne från en elevs extra anpassning

  • Uppdaterad

1. Klicka på Omdömen i vänstermenyn.

mceclip0.png

 

2. Klicka på den undervisningsgrupp där aktuell elev finns med.

mceclip1.png

 

3. I elevlistan klickar du på den elev som har en anpassning som du vill redigera.

mceclip2.png

 

4. Du kommer nu till en vy för att skriva ett nytt omdöme, gå längst ned i denna. 

 

5. Klicka Extra anpassningar. Där visas de anpassningar som tilldelats eleven.

mceclip3.png

 

6. Klicka på den anpassning som du vill till eller ta bort ett ämne ifrån.

mceclip4.png

 

7. Nu visas elevens anpassning. Klicka på pen-ikonen.

mceclip5.png

 

8. Nu kan du lägga till eller ta bort ämnen där elevens anpassning ska visas.

  • A) Markera dina val.
  • B) Klicka Spara.

mceclip6.png

9. De nya ämnesvalen uppdateras direkt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?