Lärare - Se historik för en elevs extra anpassning

  • Uppdaterad

1. Klicka på Omdömen i vänstermenyn.

mceclip0.png

 

2. Klicka på den undervisningsgrupp där aktuell elev finns med.

mceclip1.png

 

3. I elevlistan klickar du på den elev som har en extra anpassning som du vill redigera.

mceclip2.png

 

4. Du kommer nu till en vy för att skriva ett nytt omdöme, gå längst ned i denna. 

 

5. Klicka på Extra anpassningar. Där visas de anpassningar som tilldelats eleven.

mceclip3.png

 

6. Klicka på den anpassning som du vill se historiken för.

mceclip4.png

 

7. Nu visas elevens anpassning.

 

8. Under inmatningsfältet för kommentarer visas historiken för elevens anpassning.

  • A) Du kan se historik som visar förändringar för anpassningens status (aktiv eller inaktiv).
  • B) Du kan se historik som visar att ett ämne lagts till eller tagits bort.
  • C) Om du vill ta bort historiken kan du klicka soptunnan.

mceclip0.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?