Systemadmin - Se och ändra inställningar för tenant

 • Uppdaterad

Observera! Tänk på att det som läggs till manuellt i Haldor Admin inte tas bort via synk och därmed behöver fortsätta hanteras manuellt över tid genom Haldor Admin. Tas en insynkad roll bort uppdateras den dock vid nästa synk om rollen inte tagits bort även där (ofta i elevregister). Organisationen bör ha en plan för livscykelhantering.

 1. Klicka på Tenant i vänstermenyn.
 2. Nu ser du den information och inställning för synkronisering som finns för din tenant.
   
  • TenantDomain.
  • TenantId.
  • Auto sync roles through SDS & AAD - Slå av eller på synkning.
  • Auto sync schools through AAD - Slå av eller på synkning.
 3. Klicka Spara för att bekräfta eventuella ändringar

Slå av eller på synkning bör inte göras om man inte vet konsekvenser. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?