Systemadmin - Sök/lägg till användare som inte har en aktiv roll i Haldor

  • Uppdaterad

Observera! Tänk på att det som läggs till manuellt i Haldor Admin inte tas bort via synk och därmed behöver fortsätta hanteras manuellt över tid genom Haldor Admin. Tas en insynkad roll bort uppdateras den dock vid nästa synk om rollen inte tagits bort även där (ofta i elevregister). Organisationen bör ha en plan för livscykelhantering.

------

1. Klicka på Activate user i vänstermenyn.

2. Sök användare genom att ange namn, mejladress eller userId. Tryck på Sök.

3. Matchande användare som saknar roll visas i en träfflista.

4. Sökträffar kan filtreras på alla sökbegrepp.

  • Namn (Name)
  • Mejladress (Mail)
  • Roller (Roles)
  • Användar-Id (UserId)

5. Klicka på en användare.

6. Under fliken Edit roles kan du lägga till roller på användaren.

7. Välj den skola där du vill lägga till en roll. Du kan endast lägga till roller på en skola åt gången. 

8. Markera de roller som användaren ska ha på den aktuella skolan. Förändringen av användarens roller sker direkt.

9. Under fliken Events visas eventuell historik.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?