Systemadmin - Lägg till eller ta bort roll för en användare

  • Uppdaterad

Observera! Tänk på att det som läggs till manuellt i Haldor Admin inte tas bort via synk och därmed behöver fortsätta hanteras manuellt över tid genom Haldor Admin. Tas en insynkad roll bort uppdateras den dock vid nästa synk om rollen inte tagits bort även där (ofta i elevregister). Organisationen bör ha en plan för livscykelhantering.

------

1. Klicka på Users i vänstermenyn.

2. I dropdown-menyn kan du filtrera fram i vilka skolor som du vill söka efter användaren i. 

  • A) Filtrera med hjälp av fritextsökning.
  • B) Markera alla skolor i er tenant.
  • C) Markera enskilda skolor. 

3. En filtrerad lista över användarna visas.

4. Du kan hitta efter en användare genom att filtrera på:

  • A) Namn (Name)
  • B) Mejladress (Mail)
  • C) Roller (Roles)
  • D) Användar-Id (UserId)

5. Klicka på en användare för att se utökad information.

6. Klicka Edit roles (A).

7. Välj den skola där du vill lägga till eller ta bort en roll (B). Du kan endast lägga till roller på en skola åt gången. 

8. Markera de roller som användaren ska ha på den aktuella skolan (C). Förändringen av användarens roller sker direkt.

Notera att roll som elev INTE ska kombineras med någon annan roll. 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?