• Uppdaterad

Om huvudman gör bedömning att exempelvis familjeföräldrar, god man eller liknande ska ha tillgång till elev på motsvarande sätt som vårdnadshavare (Haldor har i dagsläget inget mellanläge, utan det är allt eller inget, Haldor har ingen gräns för antal vårdnadshavare till ett barn) så finns det två huvudsakliga vägar att gå, där den undre kräver fortsatt manuell hantering:

  1. Undersök om det går att markera upp i elevregister så att person kommer med som vårdnadshavare i synk till Haldor (IT/Integrationspartner). Inlogg sker sedan på samma sätt som övriga vårdnadshavare.

  2. Lägg till personen som vårdnadshavare manuellt (behöver fortsättningsvis hanteras manuellt) med e-postadress och lösenord. Det innebär att personen kan behöva ha ett konto med BankId/IDP för ett barn och ett konto med e-postinloggning för detta barn. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?