Skoladministratör - Sätta elev som myndig

  • Uppdaterad

 

Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt att sätta en elev som myndig i Haldor. Manuellt eller via synkronisering.

Manuellt

Finns inte personnummer inlagt behöver detta hanteras manuellt enligt följande steg.

1. I Sökfunktionen uppe till höger söker du efter eleven.

2.  Under Elever, klicka på den elev som du vill ändra till Myndig i Haldor.

3. KlickaDetaljer.

4. KlickaEllipsen (...) vid eleven.

5. KlickaRedigera.

mceclip0.png

6. Längst ned i formuläret visas eleven och dennes vårdnadshavare.

  • Om eleven står som Inaktiv är eleven inte myndig.
  • Ändra eleven till Aktiv. När eleven är satt som Aktiv räknas eleven som myndig och kan anmäla frånvaro och boka utvecklingssamtal. 

7. Verifiera att vårdnadshavare ändras till Inaktiv, ändra annars manuellt. Om eleven har gett sitt godkännande kan Vårdnadshavare fortsatt vara aktiva och få åtkomst till elevens resultat. Är Vårdnadshavare satta som Inaktiva har de inte längre åtkomst till barnets resultat. 

8. Avsluta genom att KlickaSpara.

 

Alternativt kan ni lägga till personnummer manuellt enligt följande steg, då blir eleven satt som myndig när denne vid sin 18-års dag.

1. I Sökfunktionen uppe till höger söker du efter eleven.

2. Under Elever, klicka på den elev som du vill ändra till Myndig i Haldor.

3. KlickaDetaljer.

4. KlickaEllipsen (...) vid eleven.

5. KlickaRedigera.

mceclip0.png

6. Skriv in elevens personnummer i rutan listat för det enligt formatet nedan. 

7. Avsluta genom att Klicka Spara.

 

Synkronisering

Om personnummer är importerat till Haldor blir en elev som fyller 18 år automatiskt myndig i systemet.

Vi kan hämta in personnummer på 2 sätt till Haldor via synkronisering:

  • Vi läser in personnummer från er Microsoft-miljö från fältet EmployeeID / Anställnings-ID för varje användare. Det krävs då att personnummer finns i det fältet i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX så kan vi läsa in dem.
    Att läsa in personnummer till användare i sin Microsoft-miljö är för en tekniker som har enklare kunskaper om Powershell relativt snabbt gjort med en enkel csv-fil och Set-AzureADUserExtension (AzureAD) | Microsoft Learn.

  • Det kan även läggas med i synkfilen för användare (users.csv) om ni har en uppsatt synkronisering via filer till Haldor. Formatet för filen och personnummer för användare kan ni hitta i länken nedan i synkroniseringsdokumentationen (se under users.csv)
    Synkronisering via Haldors filsynkar samt SDS – Haldor Support

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?