Skoladministratör - Ge förälder till myndig elev tillgång till Haldor

  • Uppdaterad

När ett barn fyller 18 år blir det normalt myndigt och om vi har personnummer inlagt på barnet i Haldor blir det då automatiskt markerat.

Om man önskar att förälder (eller annan person) ska ha fortsatt tillgång till elevens uppgifter behöver man manuellt gå in och göra dem till aktiva (om 18-åringen av någon anledning inte blir myndig behöver även detta ändras manuellt om man har personnummer inlagda). 

Notera: Det finns även videoinstruktioner i Haldor Akademin.

1. Sök upp eleven (sök-ruta i övre högra hörnet)

2. Klicka på Detaljer.

4. Klicka på Ellipsen (...) vid eleven.

5. Klicka på Redigera.

4. Sätt de som ska ha behörighet som vårdnadshavare/myndiga som aktiva, övriga till inaktiva.

I exemplet nedan har Ella som myndig elev tillgång till Haldor, men även Erica men däremot inte Adam (båda f d vårdnadshavare). 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?