Lärare - Skapa uppgift i Haldor

 • Uppdaterad

 

1. KlickaUppgifter i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. KlickaSkapa ny uppgift.

mceclip1.png

3. Markera den/de grupper som du vill skapa en uppgift för. Markerar du flera grupper kommer det att bli en uppgift för varje grupp. 

 • A) Markera grupp.
 • B) Markera enskilda elever inom gruppen.

mceclip2.png

4. Sätt uppgiftens status

 • Öppen - Uppgiften kommer att vara öppen för eleverna och de kan arbeta med den.
 • Dold - Uppgiften skapas upp men döljs för eleverna - du behöver redigera uppgiften och ändra status för att den ska bli synlig för eleverna. Du behöver redigera uppgiften och ändra uppgiftens status till Öppen när du vill att eleverna ska kunna se och arbeta med uppgiften.
 • Låst - Uppgiften skapas upp. Eleverna kommer att nå uppgiftens instruktioner men inte kunna arbeta med uppgiften och kommer inte åt sina filer. Du behöver redigera uppgiften och ändra uppgiftens status till Öppen när du vill att eleverna ska kunna arbeta med uppgiften. mceclip0.png

 

5. Välj Typ av uppgift. 

mceclip3.png

6. Om du vill kan du välja att koppla uppgiften till en Planering. Uppgiften kommer då att visas inne i planeringen och eventuella mål och bedömningskriterier som finns i planeringen kommer att följa med till denna uppgift. 

mceclip4.png

7. Fyll i fälten:

 • A) Titel för uppgiften.
 • B) Beskrivning av vad eleverna ska göra i uppgiften (uppgiftens instruktioner).

mceclip1.png

8. Lägga in bilder i textfältet.

Följ stegen i denna länk för att bädda in bilder

https://support.haldor.se/hc/articles/11010750320924-%C3%84ndra-storlek-p%C3%A5-bild-i-uppgift-planering-och-inl%C3%A4gg

9. Ange

 • A) Start- och slutdatum, Start -och sluttid
  • Detta styr hur uppgiften kommer att visas för eleverna. Eleverna har tre kategorier kopplat till uppgifter. "Aktuella", "Kommande" eller "Passerat slutdatum". 
 • B) Välj lektion - koppla samman uppgiften med ett lektionstillfälle. Uppgiften kommer då att visas inne i schemapositionen. Visas inte Välj lektion beror detta på att din skola/kommun inte har modulen Schema+
 • C) Publiceringsdatum - ange när uppgiften ska bli synlig för eleverna. Visas inte Publiceringsdatum beror detta på att din skola/kommun inte har modulen Schema+

 

mceclip2.png

 

 

10. Under Bedömning så har du möjlighet att lägga till flera bedömningar i din uppgift. Vill du inte lägga till en bedömning i uppgiften så kan du hoppa över detta steg. Du kommer alltid att kunna ge feedback till en elev oavsett om du lägger till lärandemål eller bedömningskriterier. I denna guide kommer vi att gå igenom hur man skapar upp bedömningar för lärare (knappar markerade A). Gällande kamratbedömning (B) och självbedömning (C) så kan du läsa mer om dessa funktioner via länkar nedan.

B) Kamratbedömning

C) Självbedömning

mceclip0.png

 

11. Skapa bedömning

 • A) + Lägg till mål. Här skapar du en egen matris utifrån de egna målen. 
 • B) + Lägg till bedömningskriterier. Här kan du välja att lägga till bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller. 

Du kan välja om du vill lägga både egna mål och bedömningskriterier eller bara egna mål eller bara Skolverkets bedömningskriterier. 

I denna guide kommer vi att gå igenom både hur du skapar ett eget mål  (punkt 6-8 i denna guide) och hur du lägger till bedömningskriterier (punkt 10-12 i denna guide)

mceclip4.png

 

12. Klicka på + Lägg till mål

 • A) I fältet Målbeskrivning anger du en beskrivning av målet. Du kan här ange vad det är som förväntas av eleven i uppgiften.
 • B) + Lägg till steg - Här lägger du till bedömningsstegen i ditt mål. Du kan lägga till så många steg som du vill. 
 • C) Lägg till steg för ej uppnått - Är detta fält markerat så läggs ett steg för "Ej uppnått" till i din matris. Du kan ändra texten från Ej uppnått till någonting annat. Du behöver ha till steget ej uppnått för att kunna bedöma elevens uppvisade kunskap som "Ej godkänd". Finns inte detta steg markeras elevens uppvisade kunskap som lägst "Godkänd" i Haldors bedömningsöversikter. 

Under bilden nedan finns exempel på hur ett eget mål kan se ut. 

mceclip5.png

Exempel på egna mål

 • 4 steg

 

mceclip6.png

 • 5 steg
  mceclip7.png
 • 5 steg
  mceclip8.png

13. Välj vad som ska synas och för vem genom att klicka på ögonen. Ett överstruket öga vid ett mål innebär att målet inte kommer att visas för användargruppen vars öga är överstruket.

Ett öppet öga innebär för

Elever

 • Målet kommer att visas för eleven när de går in på uppgiften
 • Bedömningen av målet, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för eleven. 
  • när du gör en bedömning av ett mål så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Denna feedback visas alltid för en elev även om du har ett överstruket öga. Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Vårdnadshavare

 • Målet kommer att visas för vårdnadshavare när de går in på uppgiften
 • Bedömningen av målet, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för vårdnadshavaren
  • när du gör en bedömning av ett mål så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Om du vill att vårdnadshavare ska se denna feedback låter du det nedre ögat Visa feedback för vårdnadshavare vara öppet.  Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Ett överstruket öga innebär följaktligen att målet eller bedömningen inte visas för den aktuella användargruppen som har ett överstruket öga. 

mceclip9.png

 

14. För att ditt mål ska bli kopplat till ett ämne behöver du även genomföra punkt 15-17 i denna guide. Ditt mål och eventuella bedömningar av målet kommer annars inte att ligga tillsammans med övriga bedömningar utförda i ditt ämne. 

14. Vill du skapa fler egna mål så klickar du på + Lägg till lärarbedömning och upprepar steg 11 och 12 i denna guide. 

mceclip10.png

 

15. Klicka+ Lägg till bedömningskriterie (A) för att lägga till bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller. I nedan exempel finns ett eget mål skapat, när bedömningskriterier läggs till i detta fall kommer målet att kopplas mot det ämne/kurs eller de ämnen/kurser som läggs till. Om du inte vill att ditt skapade mål ska vara kopplat till ett ämne/kurs. Välj istället Lägg till lärarbedömning (B)

mceclip11.png

16. Du behöver nu välja ifrån vilket ämne/kurs som du vill hämta bedömningskriterierna ifrån. Listan Gruppens ämnen/kurser (A) visas först. Här är alla ämnen kurser som finns tillagda på din grupp. Saknas ditt ämne/kurs kan du söka upp kursen via Sök ämne/kurs (B). 

mceclip12.png

 • A) Om ditt ämne/kurs finns under Gruppens ämnen/kurser, markerar du det och klickar på Lägg till som finns längst ned i listan. 
  mceclip13.png

B) Om ditt ämne/kurs saknas. Klicka på 

 • B1) Sök ämne/kurs
 • B2) Sök efter ditt ämne/kurs. Tryck på Enter-tangenten för att genomföra sökningen.
 • B3) Får du många träffar på din sökning så kan du filtrera din sökning på skolform/skoltyp
 • B4) Markera ditt ämne/kurs
 • B5) Välj om du vill att ämnet/kursen ska läggas till i gruppen. Detta rekommenderas om du kommer att använda samma ämne/kurs vid fler tillfällen.
 • B6) Klicka på Lägg till

mceclip1.png

 

17. Ditt ämne/kurs läggs nu till och du kan välja de bedömningskriterier respektive betygskriterier som du vill använda i uppgiften. Du måste inte välja några bedömningskriterier/betygskriterier utan kan hoppa över att markera dessa om du inte vill använda dem i din bedömning men koppla dina egenskapade mål till ett ämne. 

 • A) Ovanför varje bedömningskriterie/betygskriterie finns en checkbox. Markeras denna, markeras alla meningar inom det aktuella bedömningskriteriet/betygskriteriet. 
 • B) Vill du bara ha en mening inom ett bedömningskriterie/betygskriterie, klickar du på checkboxen vid den aktuella meningen. 

Observera: för årskurs 1-3 saknar vissa ämnen bedömningskriterier för årskurs 3 (från Skolverket, däremot finns Syfte och Centralt innehåll för åk 3)), så om man önskar ha fram bedömningsmatris behöver man också lägga till "ämneXX_4-6" för att få fram den. 

mceclip15.png

18. Välj vad som ska synas och för vem genom att klicka på ögonen. Ett överstruket öga vid ett bedömningskriterie/betygskriterie, innebär att kriteriet inte kommer att visas för användargruppen vars öga är överstruket.

Ett öppet öga innebär för

Elever

 • Kriterierna kommer att visas för eleven när de går in på uppgiften
 • Bedömningen av kriterierna, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för eleven. 
  • när du gör en bedömning av kriterierna så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Denna feedback visas alltid för en elev även om du har ett överstruket öga. Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Vårdnadshavare

 • Kriterierna kommer att visas för vårdnadshavare när de går in på uppgiften
 • Bedömningen av kriterierna, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för vårdnadshavaren
  • när du gör en bedömning av kritierierna så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Om du vill att vårdnadshavare ska se denna feedback låter du det nedre ögat Visa feedback för vårdnadshavare vara öppet.  Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Ett överstruket öga innebär följaktligen att kriterierna eller bedömningen inte visas för den aktuella användargruppen som har ett överstruket öga. 

mceclip16.png

 

19. Vill du lägga till flera ämnen/kurser så klicka på

 • A) + Lägg till bedömningskriterie - för att lägga till fler ämnen/kurser i den befintliga bedömningsmodulen
 • B) Lägg till lärarbedömning - för att lägga till ytterligare en bedömningsmodul. Då finns även möjligheten att skapa fler mål. 

mceclip17.png

 

20. Bifoga filer - Om du vill bifoga en fil, klickaVälj filer.

21. Du kommer nu till din OneDrive. Du behöver ha filerna i OneDrive för att bifoga dem.

 • A) Markera de filer som du vill bifoga till din planering.
 • B) Välj Select när du har markerat de filer som du vill bifoga så läggs dessa till i uppgiften.

mceclip5.png

 

22. Välj filtyper 

 • A) Instruktion - filen läggs till som ett nedladdningsbart dokument för eleverna
 • B) Malldokument - filen läggs till i elevernas arbetsyta. Eleverna får varsin kopia av detta dokument, det är i detta de skriver sin inlämningsuppgift.
  Obs! När du har lagt till ett malldokument och sparat så kan du inte ta bort/förändra malldokumentet (gäller även i utkastläge).

mceclip8.png

 

23. Under Extra anpassningar visas de anpassningar som finns för eleverna i den grupp som uppgiften skapats för.

 

 

mceclip18.png

 

24. Avsluta formuläret genom att välja något av följande alternativ:

 • A) Publicera - Uppgiften publiceras för dina elever
  • Har du valt ett senare publiceringsdatum publiceras uppgiften för eleverna vid det valda datumet. 
 • B) Spara utkast - Uppgiften är bara synlig för ägare till undervisningsgruppen
 • C) Avbryt - Inget av det som du gjort sparas.

mceclip0.png

 

 

25. När uppgiften är skapad och publicerad kommer den att visas på elevernas Dashboard, det kommer även att bli en position i schemat på uppgiften inlämningsdatum. 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?