Lärare - Skapa uppgift med självbedömning i Haldor

 • Uppdaterad

 

Inled med att följa guiden för att Skapa uppgift: Klicka här för att komma till den

När du kommer till gjort klart steg 19 i den guiden så tar denna guide vid. 

1. Under Bedömning, klicka på Lägg till självbedömning

mceclip9.png

2.  Klicka på 

 • A) + Lägg till mål, för att skapa ett lärandemål som eleven gör en självbedömning utifrån.
 • B) + Lägg till bedömningskriterium, för att lägga till bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller, som eleven sedan gör en självbedömning utifrån.

Du kan välja om du vill lägga både egna mål och bedömningskriterier eller bara egna mål eller bara Skolverkets bedömningskriterier. I denna guide kommer vi att lägga till ett lärandemål och bedömningskriterier. 

mceclip10.png

 

3. Klicka på + Lägg till mål

 • A) I fältet Målbeskrivning anger du en beskrivning av målet. Du kan här ange vad det är som förväntas av eleven i uppgiften.
 • B) + Lägg till steg - Här lägger du till bedömningsstegen i ditt mål. Du kan lägga till så många steg som du vill. 
 • C) Lägg till steg för ej uppnått - Är detta fält markerat så läggs ett steg för "Ej uppnått" till i din matris. Du kan ändra texten från Ej uppnått till någonting annat. Du behöver ha steget ej uppnått för att eleven själv ska kunna bedöma sin uppvisade kunskap som "Ej godkänd". Finns inte detta steg markeras elevens uppvisade kunskap som lägst "Godkänd" i uppgiften.

mceclip11.png

Exempel på lärandemål för självbedömning

mceclip0.png

 

4. Vill du skapa fler lärandemål så klickar du på + Lägg till självbedömning och upprepar steg 3 i denna guide. 

mceclip13.png

 

5. Klicka+ Lägg till bedömningskriterie (A) för att lägga till bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller. 

mceclip14.png

 

6. Du behöver nu välja ifrån vilket ämne/kurs som du vill hämta bedömningskriterierna ifrån. Listan Gruppens ämnen/kurser (A) visas först. Här är alla ämnen kurser som finns tillagda på din grupp. Saknas ditt ämne/kurs kan du söka upp kursen via Sök ämne/kurs (B). 

 

mceclip15.png

 • A) Om ditt ämne/kurs finns under Gruppens ämnen/kurser, markerar du det (1) och klickar på Lägg (2) till som finns längst ned i listan.

mceclip16.png

B) Om ditt ämne/kurs saknas. Klicka på 

 • B1) Sök ämne/kurs
 • B2) Sök efter ditt ämne/kurs. Tryck på Enter-tangenten för att genomföra sökningen.
 • B3) Markera ditt ämne/kurs
 • B4) Klicka på Lägg till
 • B5) Välj om du vill att ämnet/kursen ska läggas till i gruppen. Detta rekommenderas om du kommer att använda samma ämne/kurs vid fler tillfällen.

mceclip17.png

 

7. Ditt ämne/kurs läggs nu till och du kan välja de bedömningskriterier respektive betygskriterier som du vill använda i uppgiften. Du måste inte välja några bedömningskriterium/betygskriterium utan kan hoppa över att markera dessa om du inte vill använda dem i din bedömning. 

 • A) Ovanför varje bedömningskriterium/betygskriterium finns en checkbox. Markeras denna, markeras alla meningar inom det aktuella bedömningskriteriet/betygskriteriet. 
 • B) Vill du bara ha en mening inom ett bedömningskriterium/betygskriterium, klickar du på checkboxen vid den aktuella meningen. 

mceclip18.png

8. Vill du lägga till flera ämnen/kurser så klicka på

 • A) + Lägg till bedömningskriterium - för att lägga till fler ämnen/kurser i den befintliga bedömningsmodulen
 • B) Lägg till självbedömning- för att lägga till ytterligare en bedömningsmodul. Då finns även möjligheten att skapa fler mål. 

mceclip19.png

9. När eleven har lämnat in sin uppgift kommer de ha möjlighet att göra en självbedömning utifrån de lärandemål och bedömningskriterium som du har lagt till under självbedömning. 

Det är inte möjligt för en vårdnadshavare att se den självbedömning som eleven gjort. 

 

Du kan nu gå tillbaka till guiden för att skapa uppgift och färdigställa din uppgift: klicka här för att komma till guiden

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?