Lärare - Skapa uppgift med kamratbedömning i Haldor

 • Uppdaterad

Inled med att följa guiden för att Skapa uppgift: Klicka här för att komma till den

När du kommer till gjort klart steg 19 i den guiden så tar denna guide vid. 

 

1. Under Bedömning, klicka på Lägg till kamratbedömning

 

mceclip0.png

 

2.  Klicka på 

 • A) + Lägg till mål, för att skapa ett lärandemål som eleven gör en kamratbedömning mot.
 • B) + Lägg till bedömningskritiere, för att lägga till betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper från Skolverket, vilka eleven sedan gör en kamratbedömning mot.

Du kan välja om du vill lägga både egna mål och bedömningskriterier eller bara egna mål eller bara Skolverkets bedömningskriterier. I denna guide kommer vi att lägga till ett lärandemål och bedömningskriterier. 

 

mceclip0.png

3. Klicka på + Lägg till mål

 • A) I fältet Målbeskrivning anger du en beskrivning av målet. Du kan här ange vad det är som förväntas av eleven i uppgiften.
 • B) + Lägg till steg - Här lägger du till bedömningsstegen i ditt mål. Du kan lägga till så många steg som du vill. 
 • C) Lägg till steg för ej uppnått - Är detta fält markerat så läggs ett steg för "Ej uppnått" till i din matris. Du kan ändra texten från Ej uppnått till någonting annat. Du behöver ha steget ej uppnått för att eleven ska kunna göra en kamratbedömning där kunskaperna är att betrakta som  "Ej godkänd". Finns inte detta steg markeras elevens uppvisade kunskap som lägst "Godkänd" i uppgiften.

mceclip2.png

Exempel på lärandemål för kramratbedömning

mceclip3.png

 

 

4. Vill du skapa fler lärandemål så klickar du på + Lägg till kamratbedömning och upprepar steg 3 i denna guide. 

mceclip4.png

 

5. Om du vill att eleverna ska genomföra kamratbedömning utifrån bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller så Klickar du på + Lägg till bedömningskriterie (A) 

mceclip5.png

 

6. Du behöver nu välja ifrån vilket ämne/kurs som du vill hämta bedömningskriterierna ifrån. Listan Gruppens ämnen/kurser (A) visas först. Här är alla ämnen kurser som finns tillagda på din grupp. Saknas ditt ämne/kurs kan du söka upp kursen via Sök ämne/kurs (B). 

mceclip6.png

 

 

 • A) Om ditt ämne/kurs finns under Gruppens ämnen/kurser, markerar du det (1) och klickar på Lägg (2) till som finns längst ned i listan.mceclip7.png
 • B) Om ditt ämne/kurs saknas. Klicka på 

  • B1) Sök ämne/kurs
  • B2) Sök efter ditt ämne/kurs. Tryck på Enter-tangenten för att genomföra sökningen.
  • B3) Markera ditt ämne/kurs
  • B4) Klicka på Lägg till
  • B5) Välj om du vill att ämnet/kursen ska läggas till i gruppen. Detta rekommenderas om du kommer att använda samma ämne/kurs vid fler tillfällen.

mceclip8.png

 

7. Ditt ämne/kurs läggs nu till och du kan välja de bedömningskriterier respektive betygskriterier som du vill att eleverna ska använda  i kamratbedömningen.

 • A) Ovanför varje bedömningskriterie/betygskriterie finns en checkbox. Markeras denna, markeras alla meningar inom det aktuella bedömningskriteriet/betygskriteriet. 
 • B) Vill du bara ha en mening inom ett bedömningskriterie/betygskriterie, klickar du på checkboxen vid den aktuella meningen. 

mceclip9.png

 

 

8. Vill du lägga till flera ämnen/kurser så klicka på

 • A) + Lägg till bedömningskriterie - för att lägga till fler ämnen/kurser i den befintliga bedömningsmodulen
 • B) Lägg till kamratbedömning- för att lägga till ytterligare en bedömningsmodul. Då finns även möjligheten att skapa fler mål. 

mceclip0.png

9. När eleverna har lämnat in sin uppgift kommer de ha möjlighet att göra en kamratbedömning utifrån de lärandemål och bedömningskriterium som du har lagt till under kamratbedömning. Det är Lärare som tilldelar vilken elev som ska göra kamratbedömning på vem.

Det är inte möjligt för elever eller vårdnadshavare att se kamratbedömningar. Dessa kan endast ses av läraren.

 

Du kan nu gå tillbaka till guiden för att skapa uppgift och färdigställa din uppgift: klicka här för att komma till guiden

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?