Lärare - Använda plagiatkontrollen

  • Uppdaterad

 

Direkt i Haldors uppgiftsfunktion så finns en koppling till Urkunds plagieringskontroll. För att du ska kunna nyttja denna måste ni ha en Ouriginal/Urkundslicens. Har ni en Ouriginal/Urkundlicens och vill koppla den till Haldor Education? Kontakta i så fall oss på support@haldor.se

 

1. Gå till din uppgift. 

 

2. KlickaPlagieringskontroll.

mceclip0.png

 

3. Markera de elever som du vill kontrollera inlämningarna för via Urkund

  • A) Markera alla dokumenten för alla elever.
  • B) Markera enstaka dokument för en elev.

mceclip1.png

 

4. Nu kan du kontrollera de valda dokumenten.

A) Om du markerat ett dokument - klickaKontrollera ute till höger i höjd med valt dokument.

B) Har du markerat alla dokument - klickaKontrollera markerade längst ned på sidan.

mceclip2.png

5. När du får tillbaka dokumentet framgår resultatet av Urkunds granskning direkt i Haldor.

  • Status - Synliggör om dokumentet skickas, analyseras eller är analyserat. 
  • Vikt - hur många % av dokumentet som kan vara plagiat. Dokumentet behöver granskas ytterligare för att avgöra om det rör sig om citeringar eller rent plagiat.
  • Rapport - länk till den fullständiga rapporten hos Urkund.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?