Lärare - Bedöm uppgift

 • Uppdaterad

1. KlickaUppgifter i vänstermenyn,

2. Klicka på den uppgift som du vill bedöma,

3. Skrolla nedåt så att du kommer till listan med Elever.

4. Kontrollera elevens Status, du kan bara göra en bedömning om eleven har statusen Inskickad. 

 • Ej påbörjad - Eleven har inte öppnat uppgiften än.
 • Påbörjad - Eleven har öppnat uppgiften.
 • Inskickad - Eleven har lämnat in uppgiften. Eleverna kan inte längre skriva i ev dokument.
 • Inte fullständig - Synliggör för eleven att hen inte är godkänd på uppgiften. Denna status är synlig för eleverna även om bedömningen ej är publicerad.
 • Kan utvecklas - Synliggör för eleven att hen är godkänd men kan nå ett högre resultat. Denna status är synlig för eleverna även om bedömningen ej är publicerad.

 

mceclip0.png

 

5. Har eleven inte Status Inskickad kan du ändra detta genom att klicka i rutan där statusen står angiven och ändra till Inskickad. 

 

6. För att göra din bedömning;

6.a Om lärare jobbar med sambedömning av uppgift behöver bedömningarna göras efter varandra och inte samtidigt. När ena läraren är klar med sin bedömning uppdaterar nästa lärare sidan och kan därefter göra sin bedömning.

 

6.b

 • A) Klicka på knappen Bedöm - Du ser inte elevens dokument, du kommer att se lärandemål och bedömningskriterier och feedbackruta. Visas inte lärandemål och/eller bedömningskritierer beror detta på att dessa inte är tillagda vid skapandet av uppgiften.
 • B) Klicka på knappen Visa filer - Du kommer att se elevens dokument, lärandemål och/eller bedömningskriterier och feedbackruta. I denna guide väljs detta alternativ.

mceclip1.png

 

7. Du kommer in i elevens filyta. Elevens dokument bäddas in direkt på sidan. Om eleven har lämnat in flera dokument kan du navigera mellan dessa i dokumentlistan under Detaljer.

mceclip2.png

8. Klicka Bedömning för att påbörja bedömningen.

mceclip0.png

9. Du kan bedöma elevens uppvisade kunskaper med hjälp av följande alternativ. Du väljer själv om du vill använda alla alternativ eller bara något av dem.

 • A) Redigera dokument - du kan redigera elevens dokument och ge kommentarer i elevens inlämning
 • B) Lärandemål - du kan markera vilken nivå eleven har klarat vid varje mål 
 • C) Bedömningskriterier - du kan markera vilken nivå eleven har klarat vid varje bedömningskriterie
 • D) Feedback vid lärandemål och bedömningskriterier- ge en övergripande feedback på elevens inlämning.
 • E) Personliga anteckningar - Skriv en anteckningar som bara du har åtkomst till. 

mceclip1.png

mceclip2.png

 

10. KlickaSpara bedömning när du har gjort din bedömning

11. Ska du bedöma fler elever kan du navigera vidare till nästa elev med hjälp av pilarna högst upp till höger.

mceclip5.png

12. KlickaPilen vid uppgiftens namn när du är klar med din/dina bedömningar för att komma tillbaka till uppgiftssidan.

mceclip6.png

13. I kategorin Bedömning status har eleven nu fått status Bedömning påbörjad.

14. Olika alternativ under Bedömning status;

 • A) Bedömning påbörjad - Du har påbörjat en bedömning som inte är publicerad för eleven.
 • B) Bedömning publicerad - Du är färdig med din bedömning och den är publicerad för eleven.
 • C) Bedömning ej publicerad - Du är färdig med din bedömning men den är inte publicerad för eleven.

mceclip8.png

 

15. För att publicera en bedömning för en elev:

 • A) Ändra status från Bedömning påbörjad till Bedömning publicerad.
 • B) Vill du publicera alla bedömningar samtidigt så kan du gå längst ned i elevlistan och klicka på Publicera bedömningar. Då publiceras alla bedömningar som är gjorda.

mceclip9.png

16. Ska eleven fortsätta att jobba med uppgiften. Ändra elevens status från Inskickad till Kan utvecklas.

mceclip10.png

17. Eleven ser sina bedömningar om de går in i uppgiften och de ser även bedömningen i deras Utvecklingsöversikt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?