Lärare - Se versionshistorik för ett dokument

 • Uppdaterad

Tänkbara scenarion där du vill se versionshistorik. 

 • Grupparbete
  • Vilka elever har skrivit i dokumentet?
   • Obs för kännedom: Sitter flera elever och jobbar i dokumentet samtidigt så kan funktionen ibland missa att enskilda elever har arbetat i dokumentet. 
 • Enskilt arbete
  • Har eleven skrivit all text vid ett och samma tillfälle, eventuellt fusk?
  • Har text försvunnit från en elevs inlämning kan detta återställas. 

1. Öppna elevens dokument i Word Online direkt i Haldor eller via en webbläsare. 

2. KlickaArkiv

mceclip4.png

 

3. KlickaInformation

mceclip3.png

4. KlickaVersionshistorik

mceclip5.png

5. Du kan nu göra följande

 • A: Navigera mellan versioner - i högermenyn visas alla versioner som finns av dokumentet som du är inne på.
  • Exempel 
   • A1. Aktuell version - Denna version är den Aktuella versionen. Denna version har eleven lämnat in i uppgiften/arbetar just nu med.
   • A2. Föregående version - Denna version är markerad och visas på skärmen.
   • A3. Tidigare version - Uppdaterad version
   • A4. Första versionen - Första versionen av dokumentet.
 • B: Överstruken text - innehåll som tagits bort ifrån tidigare version 
 • C: Understruken text - Innehåll som lagts till och är ny i denna version
 • D: Vill du återställa dokumentet till den version som du nu har uppe klickar du här. Det skapas då upp ytterligare en ny version av dokumentet. 

mceclip7.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?