Vårdnadshavare - Schema på Webbsidan

  • Uppdaterad

Gäller för barn i grundskola och gymnasium.

Du kan se ditt barns schema direkt i Haldor om skolan har sitt schema i Haldor.

1. Klicka Schema i vänstermenyn

2. Nu visas ditt barns aktiviteter i schemat 

  • Lektioner
  • Uppgifter
  • Kalenderhändelser, t.ex. provperioder, planeringsdagar eller friluftsdagar.
  • Möten 

Om det inte finns aktiviteter (du ser schemat fram till ca kl 11) beror det antingen på att ditt barn inte registrerats i rätt grupper eller på att det inte lagts in aktiviteter. Kontakta skolan för att få veta mer). 

 

3. Klicka på 

  • A) Här finns möjlighet att justera hur du vill ha schemat presenterat
  • B) Navigera framåt och bakåt i schemat. 
  • C) Välj aktiviteter för att filtrera vilka aktiveter som du vill visa i schemat.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?