Vårdnadshavare - Frånvaro på Webbsidan

  • Uppdaterad

Haldor Education är en modulbaserad tjänst och nedanstående gäller om skolan har och nyttjar denna modul i Haldor. 

 

1. Klicka på Frånvaro som du hittar i vänstermenyn.
mceclip0.png

2. Nu visas den frånvaro som finns rapporterad för ditt barn. 

  • A) Status – om frånvaron är giltig eller ogiltig.
  • B) Från och till – vilken period frånvaron gäller.
  • C) Rapporterat av - vem som rapporterat frånvaron.
  • D) Om du som vårdnadshavare har registrerat frånvaro kan du klicka på plusikonen för att vilka lektioner som ditt barn varit frånvarande på. 

mceclip0.png

3. Om du vill rapportera ny frånvaro klickar du på Anmäl frånvaro
mceclip1.png

  • A) Markera detta alternativ om ditt barn ska vara frånvarande en Hel dag eller flera dagar.
  • B) Markera detta alternativ om ditt barn ska vara frånvarande en Del av en dag.
  • C) Ange start och sluttider.
  • D) Klicka på Rapportera.

mceclip1.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?