Vårdnadshavare - Planeringar på Webbsidan

  • Uppdaterad

Pedagogiska planeringar kan en lärare använda för att synliggöra vilka arbetsområden som man ska arbeta med under kommande period. Det är också ett sätt för läraren att samla allt material som eleverna behöver på ett ställe. 

 

1. Klicka på Planeringar som du hittar i vänstermenyn

2. Planeringarna presenteras i en Gantt-vy om fyra veckor. 

  • A) Navigera framåt eller bakåt för att se kommande/tidigare planeringar
  • B) En planering

mceclip0.png

3. Klicka på en Planering för att komma in och se dess innehåll

4. Inne i en Planering visas

  • Instruktioner/information om arbetsområdet
  • Konversation - kommunicera med undervisande lärare
  • Centralt Innehåll - Om undervisande lärare har valt detta
  • Bedömningar - Vilka lärandemål och bedömningskriterier som ditt barn kommer att bli bedömd emot.
  •  
  • Aktuella/Inlämnade/Passerat slutdatum - Uppgifter som ditt barn ska göra/har lämnat in/har inte lämnat in

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?