Haldor - Skapa gruppuppgift

 • Uppdaterad

1. KlickaUppgifter i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. KlickaSkapa Gruppuppgift.

mceclip0.png

3. Välj Typ av uppgift.

mceclip3.png

4. Välj den grupp som du vill skapa en uppgift för. 

mceclip1.png

5. Om du vill kan du välja att koppla uppgiften till en Planering.

mceclip4.png

6. Fyll i fälten:

 • A) Start och starttid - slut och sluttid för uppgiften.
 • B) Titel för uppgiften
 • C) Beskrivning av vad eleverna ska göra i uppgiften (uppgiftens instruktioner)

mceclip5.png

7. Under Extra anpassningar visas de anpassningar som finns för eleverna i den grupp som uppgiften skapats för.

mceclip7.png

 

8. Om du vill bifoga en fil, klickaVälj filer.

9. Du kommer nu till din OneDrive. Du behöver ha filerna i OneDrive för att bifoga dem.

 • A) Markera de filer som du vill bifoga till din planering.
 • B) Välj Select när du har markerat de filer som du vill bifoga så läggs dessa till i uppgiften.

mceclip4.png

 

10. Välj filtyper 

 • A) Instruktion - filen läggs till som ett nedladdningsbart dokument för eleverna
 • B) Malldokument - filen läggs till i elevernas arbetsyta. Eleverna får varsin kopia av detta dokument, det är i detta de skriver sin inlämningsuppgift.

mceclip8.png

 

11. Under Kunskapskrav så lägger du till de kunskapskrav som du vill arbeta med i uppgiften. Du gör dina bedömningar efter de kunskapskrav som du här lägger till. 

 • A) Välj kunskapskrav.
 • B) Skriv eventuella förtydliganden.
 • C) Saknas ditt ämne här kan du välja Lägg till ämne/kurs och söka upp ditt ämne.

mceclip5.png

 

12. Under Tilldela elever delar du in eleverna i deras grupper.

 • A) Har du skapat grupper tidigare via funktionen Basgrupper, kan du välja dessa här under Välj basgrupp. Läs mer om hur du skapar basgrupper.
 • B) Dela in automatiskt - Välj Antal grupper eller Elever per grupp och ange antalet med hjälp av + (plus) och - (minus). Välj sedan Generera så skapas grupper upp automatiskt med samtliga elever i gruppen.
 • C) Skapa grupperna manuellt via Lägg till grupp. Under Välj grupp i höjd med varje elev kan du sedan flytta in eleverna i de grupper som du skapar. 

mceclip2.png

 

13. Avsluta formuläret genom att välja något av följande alternativ:

 • A) Publicera - Uppgiften publiceras för dina elever.
 • B) Spara utkast - Uppgiften är bara synlig för dig.
 • C) Avbryt - Inget av det som du gjort sparas.

mceclip8.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?