Lärare - Skapa gruppuppgift i Haldor

 • Uppdaterad

I en gruppuppgift har elever som delas in i samma grupp tillgång till en gemensam fillagringsyta. Här kan de jobba tillsammans i ett eller flera dokument. Gruppen lämnar in sitt arbete gemensamt men elevernas uppvisade kunskaper bedöms enskilt. 

 

1. KlickaUppgifter i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. KlickaSkapa Gruppuppgift.

mceclip0.png

3. Ange uppgiftens status

 • Öppen - Uppgiften kommer att vara öppen för eleverna och de kan arbeta med den.
 • Dold - Uppgiften skapas upp men döljs för eleverna tills uppgiftens startdatum inträffar (startdatum sätts längre ned i formuläret)
 • Låst - Uppgiften skapas upp. Eleverna kommer att nå uppgiftens instruktioner men inte kunna arbeta med uppgiften förrän uppgiftens startdatum inträffar (startdatum sätts längre ned i formuläret).

mceclip0.png

3. Välj Typ av uppgift.

mceclip3.png

4. Ange

 • A) Uppgiftens titel
 • B) Uppgiftens beskrivning (uppgiftens instruktioner)

mceclip1.png

4. Lägga in bilder i textfältet.

Följ stegen i denna länk för att bädda in bilder

 

 

5. Välj den grupp som du vill skapa en uppgift för. 

mceclip1.png

6. Om du vill kan du välja att koppla uppgiften till en Planering. Uppgiften kommer då att visas inne i planeringen.

mceclip4.png

7.  Ange Start och starttid - slut och sluttid för uppgiften.

mceclip2.png

8. Välj

 • A) Välj lektion - koppla samman uppgiften med ett lektionstillfälle. Uppgiften kommer då att visas inne i schemapositionen. 
 • B) Publiceringsdatum - ange när uppgiften ska bli synlig för eleverna.

mceclip3.png

9. Skapa bedömning

 • A) + Lägg till mål. Här skapar du en egen matris utifrån de egna målen. 
 • B) + Lägg till bedömningskriterier. Här kan du välja att lägga till bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller. 

Du kan välja om du vill lägga både egna mål och bedömningskriterier eller bara egna mål eller bara Skolverkets bedömningskriterier. 

I denna guide kommer vi att gå igenom både hur du skapar ett eget mål  (punkt 6-8 i denna guide) och hur du lägger till bedömningskriterier (punkt 10-12 i denna guide)

 

mceclip4.png

10. Klicka på + Lägg till mål

 • A) I fältet Målbeskrivning anger du en beskrivning av målet. Du kan här ange vad det är som förväntas av eleven i uppgiften.
 • B) + Lägg till steg - Här lägger du till bedömningsstegen i ditt mål. Du kan lägga till så många steg som du vill. 
 • C) Lägg till steg för ej uppnått - Markeras detta fält så läggs ett steg för "Ej uppnått" till i din matris. Du kan ändra texten från Ej uppnått till någonting annat. Du behöver lägga till steget ej uppnått för att kunna bedöma elevens uppvisade kunskap som "Ej godkänd". Läggs inte detta steg till markeras elevens uppvisade kunskap som lägst "Godkänd" i Haldors bedömningsöversikter. 

Under bilden nedan finns exempel på hur ett eget mål kan se ut. 

 

mceclip5.png

 • 4 steg

mceclip6.png

 • 5 steg

mceclip7.png

 

11. Välj vad som ska synas och för vem genom att klicka på ögonen. Ett överstruket öga vid ett mål innebär att målet inte kommer att visas för användargruppen vars öga är överstruket.

Ett öppet öga innebär för

Elever

 • Målet kommer att visas för eleven när de går in på uppgiften
 • Bedömningen av målet, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för eleven. 
  • när du gör en bedömning av ett mål så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Denna feedback visas alltid för en elev även om du har ett överstruket öga. Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Vårdnadshavare

 • Målet kommer att visas för vårdnadshavare när de går in på uppgiften
 • Bedömningen av målet, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för vårdnadshavaren
  • när du gör en bedömning av ett mål så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Om du vill att vårdnadshavare ska se denna feedback låter du det nedre ögat Visa feedback för vårdnadshavare vara öppet.  Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Ett överstruket öga innebär följaktligen att målet eller bedömningen inte visas för den aktuella användargruppen som har ett överstruket öga. 

 

mceclip8.png

 

12. För att ditt mål ska bli kopplat till ett ämne behöver du även genomföra punkt 10-11 i denna guide. Ditt mål och eventuella bedömningar av målet kommer annars inte att ligga tillsammans med övriga bedömningar utförda i ditt ämne. 

12. Vill du skapa fler egna mål så klickar du på + Lägg till lärarbedömning och upprepar steg 9 och 10 i denna guide. 

mceclip9.png

 

13. Klicka+ Lägg till bedömningskriterie (A) för att lägga till bedömningskriterier respektive betygskriterier som Skolverket tillhandahåller. I nedan exempel finns ett eget mål skapat, när bedömningskriterier läggs till i detta fall kommer målet att kopplas mot det ämne/kurs eller de ämnen/kurser som läggs till. Om du inte vill att ditt skapade mål ska vara kopplat till ett ämne/kurs. Välj istället Lägg till lärarbedömning (B)

mceclip10.png

14. Du behöver nu välja ifrån vilket ämne/kurs som du vill hämta bedömningskriterierna ifrån. Listan Gruppens ämnen/kurser (A) visas först. Här är alla ämnen kurser som finns tillagda på din grupp. Saknas ditt ämne/kurs kan du söka upp kursen via Sök ämne/kurs (B). 

mceclip11.png

 • A) Om ditt ämne/kurs finns under Gruppens ämnen/kurser, markerar du det och klickar på Lägg till som finns längst ned i listan. 

mceclip12.png

B) Om ditt ämne/kurs saknas. Klicka på 

 • B1) Sök ämne/kurs
 • B2) Sök efter ditt ämne/kurs. Tryck på Enter-tangenten för att genomföra sökningen.
 • B3) Markera ditt ämne/kurs
 • B4) Klicka på Lägg till
 • B5) Välj om du vill att ämnet/kursen ska läggas till i gruppen. Detta rekommenderas om du kommer att använda samma ämne/kurs vid fler tillfällen.

 

mceclip13.png

15. Ditt ämne/kurs läggs nu till och du kan välja de bedömningskriterier respektive betygskriterier som du vill använda i uppgiften. Du måste inte välja några bedömningskriterier/betygskriterier utan kan hoppa över att markera dessa om du inte vill använda dem i din bedömning. 

 • A) Ovanför varje bedömningskriterie/betygskriterie finns en checkbox. Markeras denna, markeras alla meningar inom det aktuella bedömningskriteriet/betygskriteriet. 
 • B) Vill du bara ha en mening inom ett bedömningskriterie/betygskriterie, klickar du på checkboxen vid den aktuella meningen. 

mceclip14.png

 

16. Välj vad som ska synas och för vem genom att klicka på ögonen. Ett överstruket öga vid ett bedömningskriterie/betygskriterie, innebär att kriteriet inte kommer att visas för användargruppen vars öga är överstruket.

Ett öppet öga innebär för

Elever

 • Kriterierna kommer att visas för eleven när de går in på uppgiften
 • Bedömningen av kriterierna, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för eleven. 
  • när du gör en bedömning av kriterierna så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Denna feedback visas alltid för en elev även om du har ett överstruket öga. Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Vårdnadshavare

 • Kriterierna kommer att visas för vårdnadshavare när de går in på uppgiften
 • Bedömningen av kriterierna, hur du markerar i matrisen, kommer att visas för vårdnadshavaren
  • när du gör en bedömning av kritierierna så har du möjlighet att ge skriftlig feedback. Om du vill att vårdnadshavare ska se denna feedback låter du det nedre ögat Visa feedback för vårdnadshavare vara öppet.  Obs! Feedbackfältet visas inte i denna guide. Se guiden om bedömning för mer information. 

Ett överstruket öga innebär följaktligen att kriterierna eller bedömningen inte visas för den aktuella användargruppen som har ett överstruket öga. 

 

mceclip15.png

 

17. Vill du lägga till flera ämnen/kurser så klicka på

 • A) + Lägg till bedömningskriterie - för att lägga till fler ämnen/kurser i den befintliga bedömningsmodulen
 • B) Lägg till lärarbedömning - för att lägga till ytterligare en bedömningsmodul. Då finns även möjligheten att skapa fler mål. 

mceclip16.png

 

18. Om du vill bifoga en fil, klickaVälj filer.

19. Du kommer nu till din OneDrive. Du behöver ha filerna i OneDrive för att bifoga dem.

 • A) Markera de filer som du vill bifoga till din planering.
 • B) Välj Select när du har markerat de filer som du vill bifoga så läggs dessa till i uppgiften.

mceclip18.png

 

20. Välj filtyper 

 • A) Instruktion - filen läggs till som ett nedladdningsbart dokument för eleverna
 • B) Malldokument - filen läggs till i gruppernas arbetsyta. Varje grupp får varsin kopia av detta dokument, det är i detta de skriver sin inlämningsuppgift.

mceclip19.png

 

21. Under Extra anpassningar visas de anpassningar som finns för eleverna i den grupp som uppgiften skapats för.

mceclip17.png

 

22. Under Tilldela elever delar du in eleverna i deras grupper. Eleverna ser vilka de är gruppmedlemmar med i uppgiftens beskrivning.

 • A) Har du skapat grupper tidigare via funktionen Basgrupper, kan du välja dessa här under Välj basgrupp. Läs mer om hur du skapar basgrupper.
 • B) Dela in automatiskt - Välj Antal grupper eller Elever per grupp och ange antalet med hjälp av + (plus) och - (minus). Välj sedan Generera så skapas grupper upp automatiskt med samtliga elever i gruppen.
 • C) Skapa grupperna manuellt via Lägg till grupp. Under Välj grupp i höjd med varje elev kan du sedan flytta in eleverna i de grupper som du skapar. 

mceclip20.png

 

23 Avsluta formuläret genom att välja något av följande alternativ:

 • A) Publicera - Uppgiften publiceras för dina elever.
 • B) Spara utkast - Uppgiften är bara synlig för dig.
 • C) Avbryt - Inget av det som du gjort sparas.

mceclip21.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?