Lärare - Koppla bedömningskriterier till en Teamsuppgift

  • Uppdaterad

Om du använder Teams uppgiftsfunktion men vill bedöma dina uppgifter i Haldor så kan du koppla uppgiften till Haldor och bedöma med hjälp av betygskriterierna/kriterier för bedömning av kunskap i ditt ämne. Denna funktion är som standard inte aktiverad för våra kunder. Om du skapar Teamsuppgifter och uppgifterna inte blir synliga i Haldor, kontakta oss på support@haldor.se så aktiverar vi funktionen åt er. 

 

1. När du har skapat en uppgift via Teams uppgiftsfunktion, kommer uppgiften att dyka upp i Haldor utan att du aktivt behöver välja detta.

  • A) Teamsuppgift synlig i Haldor 
  • B) Uppgift skapad med Haldors uppgiftsfunktion

Visning av uppgifter i kortvy: 

 

Visning av uppgifter i tabellvy: 

 

2.  KlickaUppgiften i Haldor

3. Klicka på 

  • A) Koppla bedömningskriterier
  • B) Redigera bedömningskriterier kan du använda för att Koppla bedömningskriterier, denna knapp används primärt om du i ett senare skede vill lägga till ytterligare/ta bort bedömningskriterier. 

 

mceclip1.png

4. Markera de bedömningskriterier som du vill koppla till uppgiften.

  • A: Markering av ett kunskapskrav
  • B: Lägg till eventuella Förtydliganden av bedömningskriteriet.mceclip2.png

5. KlickaSpara bedömningskriterier som du hittar längst ned.

6. Bedömningskriterierna är nu kopplade till Teamsuppgiften genom Haldor. Du kan nu använda Haldor för att bedöma en Teamsuppgift.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?