Lärare - Koppla bedömningskriterier till en Teamsuppgift

  • Uppdaterad

Om du använder Teams uppgiftsfunktion men vill bedöma dina uppgifter i Haldor så kan du koppla uppgiften till Haldor och bedöma med hjälp av kunskapskraven i ditt ämne. Denna funktion är som standard inte aktiverad för våra kunder. Om du skapar Teamsuppgifter och uppgifterna inte blir synliga i Haldor, kontakta oss på support@haldor.se så aktiverar vi funktionen åt er. 

 

1. När du har skapat en uppgift via Teams uppgiftsfunktion, kommer uppgiften att dyka upp i Haldor utan att du aktivt behöver välja detta.

  • A: Teamsuppgift synlig i Haldor
  • B: Uppgift skapad med Haldors uppgiftsfunktion
  • A1: Inzoomad bild från A
  • B2: Inzoomad bild från B

mceclip1.png

mceclip4.png

 

2.  KlickaUppgiften i Haldor

3. Klicka på 

  • A: Koppla kunskapskrav
  • B: Redigera kunskapskrav kan du använda för att Koppla kunskapskrav, denna knapp används primärt om du i ett senare skede vill lägga till ytterligare/ta bort kunskapskrav. 

 

mceclip1.png

4. Markera de kunskapskrav som du vill koppla till uppgiften.

  • A: Markering av ett kunskapskrav
  • B: Lägg till eventuella Förtydliganden av kunskapskravet.mceclip2.png

5. KlickaSpara kunskapskrav som du hittar längst ned.

6. Kunskapskraven är nu kopplade till Teamsuppgiften genom Haldor. Du kan nu använda Haldor för att bedöma en Teamsuppgift.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?