Lärare - Redigera uppgift (med inaktuell kurs- eller ämnesplan) i Haldor

  • Uppdaterad

1. Klickauppgiften som du vill redigera

 

2. Klicka Redigera som du hittar ute till höger under Verktyg (saknas Redigera så är uppgiften inte färdigskapad än, vänta en stund och uppdatera sidan)

mceclip1.png

3. Scrolla nedåt på sidan och klicka på Bedömning

mceclip1.png

4. Klicka på ditt ämne

mceclip4.png

5. Här visas

    • A) Kursplaner som utgått
    • B) Den aktiva kursplanen

    mceclip6.png

6. Klicka på den aktiva kursplanen (A) och markera de bedömningskriterier som du vill använda (B) i uppgiften.

mceclip1.png

7. Vill du se vilka bedömningskriterier du valde i den gamla kursplanen, kan du klicka på denna och se vilka bedömningskriterier som du tidigare valt. Du kan inte ta bort tidigare valda bedömningskriterier från en kursplan som utgått. Vi kommer att göra en uppdatering som gör detta möjligt. 

mceclip2.png

8. När du har gjort dina justeringar klicka på Spara som du hittar längst ned i formuläret, för att publicera uppgiften.

mceclip9.png

9. i uppgiften kommer nu bedömningskriterier från både den nya kursplanen och den gamla att finnas med. Tänk på att bara göra bedömningar av den nya kursplanen.

  • A) Gammal kursplan
  • B) Ny kursplan

mceclip6.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?