Lärare - Lämna in filer åt elev i Haldor

  • Uppdaterad

 

Om en elev lämnar in en fil via exempelvis e-post och du vill lägga till elevens fil i uppgiften inne i Haldor.

 

1. Klicka Uppgifter i vänstermenyn

mceclip1.png

2. Klickauppgiften där du vill ladda upp en fil för en elev.

mceclip2.png

3. Scrolla ned tills du kommer till elevlistan, klickaArbetsyta vid den elev där du vill ladda upp en fil

mceclip4.png

4. Du kommer nu till det bakomliggande SharePoint-biblioteket. Detta öppnas i en webbläsare. 

  • A) KlickaLadda upp/Upload
  • B) Klicka Filer/Filesmceclip5.png

5. Du kommer till utforskaren på din dator.

  • A) Markera filen som du vill ladda upp
  • B) KlickaÖppnamceclip6.png

6. Dokumentet finns nu uppladdat på eleven. Du kan stänga webbläsaren och gå tillbaka till Teams/Haldor igen. 

mceclip7.png

 

7. Gå tillbaka till elevlistan, i uppgiften, inne i Haldor

  • A) Om du vill bekräfta att filen finns uppladdad på eleven klickar du på Visa filer
  • B) Ändra status till Inskickad om eleven om du nu ska gå vidare och bedöma elevens inlämning. 

mceclip8.png

8. Har du gjort denna process för flera elever kan du längst ned i elevlistan välja att lämna åt alla markerade elever samtidigt.

A) Markera de elever som du vill lämna in åt

B) KlickaLämna in markerade

mceclip9.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?