Skol/Haldoradmin - göra elev myndig, låta myndig elevs vårdnadshavare få insyn (Video)