Skol/Haldoradmin, Skolledare, Verksamhetschef - Introduktion till Haldor Education (Video)

  • Uppdaterad

Nedan finner du tre olika filmer - med lite olika längd och fokus som introducerar dig till Haldor och visar hur du och medarbetarna kan arbeta effektivt i Haldor Education. Det finns fler filmer i andra avsnitt som visar delar av innehållet mer detaljerat.

  • En grundläggande Introduktion till var och hur du hittar Haldor i teams (04:28)
  • En berättelse som svarar på "Varför Haldor?" om man är rektor, skolchef eller huvudman (17:43)
  • Så kan lärare arbeta mer effektfullt med Haldor Education- kortversionen (14:21)
  • Så kan lärare arbeta mer effektivt och spar tid med Haldor Education (01:02:00)

En Introduktion till Haldor Education som visar hur Haldor är integrerat i teams och var du når tjänsten

En berättelse som svarar på "Varför Haldor?"

Arbeta mer effektivt och spar tid med Haldor Education - hur då? (kortversion för lärare, visar tänkt process från planering, uppgifter, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal)

Arbeta mer effektivt och spar tid med Haldor Education - hur då? Den längre versionen (samtal och visning)

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?