Personal - Översiktlig systemskiss, övergångar/läsårsbryt/överflytt (Video)

  • Uppdaterad

En schematisk beskrivning av hur allt hänger ihop - Elevregister, Microsoftmiljö och Haldor Education, tänkt att skapa grundläggande förståelse för vad ett integrerat system innebär 

 

En något längre och mer detaljerad genomgång om hur allt hänger ihop - Elevregister, Microsoftmiljö och Haldor Education. Med fokus på läsårsbryt, övergångar och överflyttningar - tänkt att skapa en grundläggande förståelse och handlingsberedskap 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?