Supportkontakt - Önskemål

  • Uppdaterad

Normalt ska önskemål lämnas in via kundens Huvudkontakt.

För att bättre förstå och prioritera önskemål och förbättringsförslag behöver vi få med tillräckligt med information till våra interna diskussioner och fortsatta process. 

När ni ska lämna in önskemål, via huvudkontakt, svara gärna på frågorna nedan för varje önskemål ni har så hjälper det oss i prioriteringen och ger oss bättre möjlighet att göra en bra lösning.

Börja alltid med att försöka bena ut det faktiska behovet - vad är det egentligen för problem som behöver lösas? 

 

Mall för önskemål till Haldor - som i första hand bör inkomma genom huvudkontakt

  • Kort rubrik på önskemålet:
  • Beskriv detaljerat behovet:
  • Hur skulle detta underlätta för er:
  • För vem eller vilken/vilka roll(er) gäller önskemålet:
  • Hur viktigt är detta för er, gradera 1 - 8:
    1: Inte viktigt
    8: Helt avgörande

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?