Supportkontakt - Klagomålshantering

  • Uppdaterad

Har du klagomål på Haldor Education?
Om tjänsten inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något, kan du kontakta oss på olika sätt. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete.

 

1. Kontakta skolans Haldor-supportkontakt

Har du klagomål på något i tjänsten ska du i första hand vända dig till den person som skolan/organisationen utsett till intern supportkontakt för Haldor. Supportkontakten samlar in synpunkter och skickar dem vidare till oss.

 

2. Kontakta Haldor Huvudkontakt

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till organisationens Haldor Huvudkontakt. Haldor huvudkontakt samlar in synpunkter och skickar dem vidare till oss.


Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Våra kundansvariga har löpande dialoger och avstämningar med supportkontakt och huvudkontakt hos kunden. Eventuella klagomål tas upp i samband med avstämningsmöten. Haldor sammanställer och analyserar inkomna klagomål för att identifiera tänkbara utvecklingsområden och förbättringar i tjänsten.

 

Klagomål från vårdnadshavare

Vårdnadshavare hänvisas till kommunens/organisationens egen klagomålshantering.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?