Supportkontakt - Hur hänger Haldor Education, er Microsoft-miljö och elevregister ihop?

  • Uppdaterad

I den här artikeln kan du se mer detaljer om hur Haldor Education, er Microsoft-miljö och elevregister hänger ihop och hur information överförs mellan dessa.

Haldor Education är en integrerad lösning i er Microsoft-miljö och det är er Microsoft-miljö som i huvudsak avgör vad man har åtkomst till i Haldor.

 

Översikt

mceclip0.png

1. Grundinformationen hämtas från någon form av Register, ett källsystem. Det kan t.ex. vara Edlevo eller SchoolSoft eller Excel. Här listas bl.a. vilka personer som ska vara med i vilka grupper/klasser, skolor och vilken roll (Lärare, Elev osv) de ska ha.

 

2. Detta läses sedan in av er, er IT-organisation eller en synkpartner till er Microsoft-miljö där motsvarande grupper och Teams skapas upp och personer läggs till i de grupper/Teams de ska ha åtkomst till.

 

3. Haldor Education hämtar informationen från Microsoft-miljön tillsammans med eventuella Haldor-synkfiler (se avsnitt längre ned) och visar användarna de grupper som är anslutna till Haldor och som användarna har behörighet till i Microsoft-miljön, t.ex. ett Klass-Team.

 

Synkroniseringar

För att rätt information ska visas för en användare i Haldor behöver Haldor få information om detta från er Microsoft-miljö samt något Register.

MSSynk-Haldor.png
(Klicka på bilden för att få en större version)

 

Microsoft Synk + Haldor Synkfiler

Haldor Synkfiler är ett sätt att ge instruktioner till Haldor över:

- Vilka skolor som ska finnas i Haldor.

- Vilka grupper som ska anslutas till vilken skola.

- Vilka kursplaner som ska vara kopplade till vilken grupp.

- Vilka personer som ska ha vilken roll och i vilken skola.

- Vilka vårdnadshavare som ska vara kopplade mot vilka elever.

 

Detta förutsätter då att en synkronisering är gjord av Grupper och Personal till Microsoft-miljön för att Haldor ska kunna ansluta grupperna och koppla personalen till rätt skola och roll i Haldor.

 

Sammanfattningsvis

Haldor är ett undervisningsnära system som kan ses som ett skyltfönster. Bara det som satts upp rätt och lästs in rätt från era underliggande system syns. Så om det ser tomt ut i Haldor bör man börja med att se efter hur det ser ut i Microsoft-miljön (främst Teams) och elevregister, samt synkronisering mellan dessa och mellan Haldor.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?