Lärare - arbeta effektivt/effektfullt med Haldor

Nedan finner du filmer med olika längd och fokus som på olika sätt försöker ta ett steg tillbaks och fundera över frågorna:

  • Finns det verkligen inte något latare/smartare/mer effektfullt sätt?
  • Hur kan vi minska den administrativa bördan för lärare?

Det finns förstås en mängd små tips och trix, men här nedan försöker vi ta frågan mer övergripande:

  • Varför ska vi arbeta effektfullt med Haldor (10:45)
  • Arbeta effektivt och smart - kortversionen (14:21) 
  • Arbeta mer effektivt och spara tid i slutänden - samtal och detaljer (1:02:18)
  • I stället för veckobrevet (02:18)
  • Dela in eleverna i (bas)grupper (04:15)

Den bakomliggande förklaringen (från en Haldortimme) med tankar om VARFÖR det är värt att arbeta effektfullt och hur det i slutänden kan spara tid och kraft. 

En snabb genomgång av processen från planering, uppgifter, bedömningar, omdömen till att vara redo för utvecklingssamtal/betygssättning. 

Ett inspelat samtal där vi visar processen från planering, uppgifter, bedömningar, omdömen till utvecklingssamtal och utvecklingssamtalsöversikt - där man i slutänden sparat både tid och kraft!

Måste man verkligen skriva veckobrev längre, om man använder Haldor Education som ju fyller de behov ett veckobrev normalt försöker fylla?

Dela in eleverna i basgrupper på ett smidigt sätt

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?