• Uppdaterad

Nedan finner du sex olika filmer - med lite olika längd och fokus som beskriver hur du kan arbeta med bedömning i Haldor Education - från förskoleklass till yrkeshögskola

  • En tydlig genomgång hur du gör och ser bedömningar i Haldor (11:33)
  • En tydlig och mer grundlig genomgång av hur du gör och ser bedömningar (23:19)
  • En genomgång hur du kan arbeta med skriftlig/multimodal feedback (09:45)
  • Snabb genomgång hur du skapar du egna lärandemål i Haldor (03:22)
  • Snabb genomgång hur du lägger till Skolverkets bedömningskriterier (02:07)
  • Tips: såhär bedömer du flera elevers kunskaper effektivt samtidigt (01:34)
  • För lärare i förskoleklass: Lägg till Skolverkets Kartläggningsmaterial (05:44)

Så här gör och ser du bedömning i Haldor

En grundlig genomgång hur du gör och ser bedömningar i Haldor

En genomgång från start till mål hur man kan arbeta med formativ feedback

Så här skapar du egna lärandemål

Så här lägger du till Skolverkets betygskriterier respektive kriterier för bedömning av kunskap

Tips: Så här kan du bedöma fler elevers kunskaper samtidigt

Lärare i förskoleklass - så lägger du till Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta Språket & Hitta Matematiken

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?