• Uppdaterad

Nedan finner du sex olika filmer - med lite olika längd och fokus som beskriver hur du kan arbeta med bedömning i Haldor Education - från förskoleklass till yrkeshögskola

  • En tydlig genomgång hur du gör och ser bedömningar i Haldor (11:33)
  • En tydlig och mer grundlig genomgång av hur du gör och ser bedömningar (23:19)
  • Snabb genomgång hur du skapar du egna lärandemål i Haldor (03:22)
  • Snabb genomgång hur du lägger till Skolverkets bedömningskriterier (02:07)
  • Tips: såhär bedömer du flera elevers kunskaper effektivt samtidigt (01:34)
  • För lärare i förskoleklass: Lägg till Skolverkets Kartläggningsmaterial (05:44)

Så här gör och ser du bedömning i Haldor

Så här skapar du egna lärandemål

Så här lägger du till Skolverkets betygskriterier respektive kriterier för bedömning av kunskap

Tips: Så här kan du bedöma fler elevers kunskaper samtidigt

Lärare i förskoleklass - så lägger du till Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta Språket & Hitta Matematiken

En grundlig genomgång hur du gör och ser bedömningar i Haldor

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?