Lärare - Ska jag arbeta med Teamsuppgifter eller Haldoruppgifter - eller båda?

  • Uppdaterad

Det finns förstås inget rakt och enkelt svar på den frågan, utan beror på hela undervisningssituationen, men i två kortare filmer resonerar vi om likheter och skillnader så man kan ta ett grundat beslut utifrån de elever och den undervisning man har framför sig:

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?