Vårdnadshavare - Läs meddelande i mobilappen

  • Uppdaterad

Antal olästa meddelanden visas som bricka vid Meddelanden när du tryckt fram menyn nere till höger.

Om du är vårdnadshavare till flera barn visas antal olästa meddelanden totalt till höger om barnets namn (i exempel nedan är jag inne på Celine som har två olästa och det finns totalt tre olästa - om jag byter barn vid pilen till höger om Celine så ser jag vilket barn det andra meddelandet hör).

 

När man går in på meddelanden visas meddelanden från nyast till äldst. Meddelanden hålls ihop i trådar, mellan dessa en linje och datum för senaste meddelandet i tråden. 

  • Olästa meddelanden markeras med en röd plupp. Siffra indikerar hur många olästa meddelanden det finns i tråden. Det går i dagsläget inte att markera något som oläst, kom-ihåg-att-göra behöver hanteras på annat sätt

Tryck på meddelanden för att kunna läsa - och svara på - meddelanden från personal. Notera att du normalt har tillgång till Avancerad läsare/Immersive reader - lässtöd och översättning. (det kan vara inställt annorlunda hos huvudman)

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?