Vårdnadshavare - Planering i Mobilappen

  • Uppdaterad

Pedagogiska planeringar kan en lärare använda för att synliggöra vilka arbetsområden som man ska arbeta med under kommande period. Det är också ett sätt för läraren att samla allt material som eleverna behöver på ett ställe. 

 

1. Tryck Planeringar som du hittar längst ned på mobilskärmen

2. Planeringarna presenteras i en Gantt-vy om fyra veckor. 

  • A) Navigera framåt eller bakåt för att se kommande/tidigare planeringar
  • B) En planering

mceclip3.png

3. Tryck på en Planering för att komma in och se dess innehåll

4. Inne i en Planering visas

  • Instruktioner/information om arbetsområdet
  • Konversation - kommunicera med undervisande lärare som skapat planeringen
  • Centralt Innehåll - Om undervisande lärare har valt detta
  • Bedömningar - Vilka lärandemål och bedömningskriterier som ditt barn kommer att bli bedömd på. emot.
  • Aktuella/Inlämnade/Passerat slutdatum - Uppgifter som ditt barn ska göra/har lämnat in/har inte lämnat in

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?