Vårdnadshavare - Frånvaro i Mobilappen

  • Uppdaterad

1. Tryck på Mer.

mceclip0.png

 

2. Tryck på Frånvaro.

mceclip1.png

 

3. Nu visas den frånvaro som finns rapporterad för ditt barn. 

  • A) Status – om frånvaron är giltig eller ogiltig.
  • B) Från och till – vilken period frånvaron gäller.
  • C) Rapporterat av - vem som rapporterat frånvaron.
  • D) Om du som vårdnadshavare har registrerat frånvaro kan du klicka på plusikonen för att vilka lektioner som ditt barn varit frånvarande på. 
  • E) Tryck penn-ikonen för att redigera din frånvaroanmälan.

mceclip1.png

 

4. Om du vill rapportera ny frånvaro trycker du på Anmäl frånvaro
mceclip0.png

  • A) Markera detta alternativ om ditt barn ska vara frånvarande en Hel dag eller flera dagar.
  • B) Markera detta alternativ om ditt barn ska vara frånvarande en Del av en dag.
  • C) Ange start och sluttider.
  • D) Tryck på Rapportera.

mceclip3.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?