Vårdnadshavare - Skicka meddelande till mentorer och undervisande lärare i Mobilappen

  • Uppdaterad

Meddelandefunktionen kan du som vårdnadshavare använda för att kommunicera med ditt barns mentorer och undervisande lärare.

 

1. Tryck på Mer.

mceclip0.png

2. Tryck Meddelanden

mceclip1.png

3. Du kommer till en vy som visar alla dina pågående konversationer. 

 

4. För att starta en ny konversation, tryck på Skriv meddelande.

mceclip2.png

5. Nu ska du välja mottagare. Du kan välja att skicka till en eller flera av ditt barns mentorer eller undervisande lärare. 

  • A) Mentorer - Välj den mentorsgrupp som meddelandet gäller.
  • B) Undervisande lärare - Välj den undervisningsgrupp som meddelandet gäller.

 

6. När du markerat en mentors- eller undervisningsgrupp ser du vilka lärare/mentorer som finns i gruppen. Markera de som du vill ska få meddelandet. 

 

7. Tryck på Välj.

mceclip3.png

8. Skriv ditt meddelande och skicka ditt meddelande genom att trycka pilen.

mceclip0.png

 

9. Detta hamnar sedan som en pågående konversation som du hittar under Meddelanden i vänstermenyn.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?