• Uppdaterad

Nedan finner du ett antal filmer med lite olika längd och fokus som beskriver hur du som lärare kan skapa en planering i Haldor - samt tio korta tips hur man kan tänka och göra i nästa steg.

 • En översiktlig genomgång (01:15)
 • För dig som arbetar i klassteam (09:42)
 • För dig som arbetar i ett ämnesteam (10:15)
 • För dig som arbetar på fritidshemmet (06:03)
 • En mer detaljerad genomgång som visar alla detaljer (42:30)

Korta tips:

  1. Så här lägger du till ett malldokument för eleverna att börja arbeta i (2:39)
  2. Kopiera en planering (03:28)
  3. Skapa planeringsmallar (5:39)
  4. Omvänd planeringsordning? (01:38)
  5. Snabb genomgång hur du skapar du egna lärandemål i Haldor (03:22)
  6. Snabb genomgång hur du lägger till Skolverkets bedömningskriterier (02:07)
  7. Genomgång för dig som enbart vill arbeta med formativ bedömning (09:50)
  8. Kopiera in del av ämnets syfte (01:23)
  9. Bokmärk en planering - hitta den smidigt (01:22)
  10. Använd Sway för dynamisk planering i en eller flera grupper (03:05)
  11. Spela in och använd video i dina planeringar via Stream (07:14)

Här en ytterst översiktlig genomgång om hur du kan skapa en planering:

Här en genomgång för dig som ska skapa planering i ett klassteam:

Här genomgång för dig som ska skapa planering i ett ämnesteam:

Här genomgång för dig som arbetar på Fritidshemmet:

Här en mer detaljerad genomgång:

Så här lägger du till ett malldokument eleverna direkt kan börja arbeta i

Kopiera en planering

Skapa mallar för planering

Omvänd planeringsordning?

S

Så här skapar du egna lärandemål

Så här lägger du till Skolverkets betygskriterier respektive kriterier för bedömning av kunskap

För dig som vill arbeta mer med formativ feedback

Kopiera in delar av ämnets syfte i en planering

Bokmärk en planering så du hittar den smidigt

Använd Sway för dynamisk planering i en eller flera grupper

Spela in och använd video i dina planeringar

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?