• Uppdaterad

Nedan finner du fyra olika filmer - med lite olika längd och fokus som beskriver hur du som lärare kan skapa en uppgift i Haldor - samt åtta korta tips hur man kan tänka och göra i nästa steg.

 • En översiktlig genomgång (08:01)
 • För dig som arbetar i klassteam (11:15)
 • För dig som arbetar i ett ämnesteam (10:43)
 • En mer detaljerad genomgång som visar alla detaljer (51:55)

Korta tips

  1. Lägg till ett malldokument som eleverna direkt kan börja arbeta i (02:39)
  2. Kopiera en uppgift (03:28)
  3. Lägg in självbedömning för eleverna (03:52)
  4. Lägg in kamratbedömning för eleverna (02:53)
  5. Snabb genomgång hur du skapar du egna lärandemål i Haldor (03:22)
  6. Snabb genomgång hur du lägger till Skolverkets bedömningskriterier (02:07)
  7. Lås en uppgift för eleverna (01:57)
  8. Dela in eleverna i basgrupper (04:14)
  9. Spela in och använd video i dina uppgifter (07:14)

Här en ytterst översiktlig genomgång om hur du kan skapa en uppgift:

Här en genomgång för dig som ska skapa en uppgift i ett klassteam:

Här genomgång för dig som ska skapa en uppgift i ett ämnesteam:

Här en mer detaljerad genomgång:

Lägg till ett malldokument som eleverna direkt kan börja arbeta i

Kopiera en uppgift

Lägg till självbedömning

Lägg till kamratbedömning

Så här skapar du egna lärandemål

Så här lägger du till Skolverkets betygskriterier respektive kriterier för bedömning av kunskap

Lås uppgift för eleverna 

Skapa basgrupper

Spela in och använd video i dina uppgifter via Stream

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?